Pomáháme mladým lidem na cestě z dětských domovů

Částkou 96 700 Kč přispěla Nadace na vybavení tzv. „startovacího bytu“ dětského domova Tuchlov. Projekt Správní radě předložila Pavla Hanzalíková v rámci programu Srdeční záležitosti.

8. 4. 2015 10:00
Témata

„Cvičný byt je tu od toho, aby si děti z dětského domova mohly nanečisto vyzkoušet praktický život.“

Pavla Hanzalíková, předkladatelka projektu a zaměstnankyně KB

Startovací byty jsou jakýmsi trenažérem pro nejstarší chráněnce dětských domovů, aby si tak nacvičili vstup do samostatného života, který se na ně chystá. Z poskytnutých financí budou do startovacího bytu nakoupeny podlahové krytiny a postele, skříně a noční stolky pro pět dospívajících dětí.

A jak to v takovém cvičném bytě chodí? Každé dítě má jasně stanovený finanční měsíční limit, se kterým musí hospodařit. Nenásilnou formou se tedy děti zdokonalují ve finanční gramotnosti, která je tak důležitá pro úspěšný vstup do samostatného života. To platí pro děti z dětských domovů dvojnásob, které prakticky nemají žádnou oporu v rodinném zázemí, tak jako děti z „běžných“ rodin. Kromě plánování financí se děti učí také každodenním úkonům jako nakupování a vaření, úklid či hospodaření s energiemi.

„Posláním cvičného bytu je zajistit podporu v rozvoji samostatného života stávajících, již zletilých, dětí dětského domova a poskytnout jim příležitost k začlenění do společnosti. Prostřednictvím této služby by měly dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byly po odchodu z dětského domova schopny vlastního samostatného bydlení.“

Jan Blažek, ředitel dětského domova Tuchlov

V září 2014 Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem patnáct projektů.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru