• Vše o KB
  • Novinky
  • Pomáháme poskytovat terapeutické aktivity hendikepovaným dětem

Pomáháme poskytovat terapeutické aktivity hendikepovaným dětem

Dar 60 000 Kč byl Nadací věnován Klubu rodičů, sponzorů a přátel školy Mateřské školy speciální Sluníčko. Dar byl poskytnut v rámci programu Srdeční záležitost, programu do zaměstnance KB. Tento projekt předložila Správní radě Nadace Stanislava Ouská.

10. 3. 2015 10:00
Témata

Díky pomoci Nadaci Komerční banky a.s. Jistota budou moci děti se speciálními  vzdělávacími potřebami vyzkoušet léčivé účinky canisterapie a hipoterapie, jejich rodiče zase budou moci sdílet své rady a zkušenosti s péčí o hendikepované dítě v rámci podpůrné skupiny pro rodiče.

Mateřská škola speciální Sluníčko pečuje o děti s tělesným i mentálním hendikepem, které se snaží integrovat se zdravými dětmi. Zaměřuje se na rozvoj komunikace dětí se svými vrstevníky, snaží se o nabytí zdravého sebepojetí a důsledně dbá o prevenci sociopatologických jevů.

„Uvědomujeme si význam odborné péče o nejmenší děti s hendikepem, které se díky tomu mohou naučit se svou odlišností žít a plně se integrovat do zdravé společnosti.“

Sylva Floríková, předsedkyně Správní rady

V září 2014 Nadace KB Jistota vyhlásila program Srdeční záležitost aneb Pomůžeme vám pomáhat a vyzvala zaměstnance Skupiny KB, aby do něj přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, handicapované či sociálně vyloučené děti i dospělé. Vzhledem k množství a zajímavé tématice vybrala Správní rada Nadace KB Jistota v programu Srdečních záležitostí celkem patnáct projektů.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru
Předání daru