Pomáháme vybavit dílny pro hendikepované a seniory

Nadace Jistota v pondělí darovala 133 600 Kč Oblastní charitě v Kutné Hoře. Z příspěvku charita vybaví dílnu pro rukodělné činnosti svých klientů se zdravotním hendikepem. Příspěvek byl předán ve spolupráci s Komerční pojišťovnou, která se na daru podílela nemalou částkou 75 000 Kč.

5. 8. 2015 10:00
Témata

Dílnu vede charita v rámci svých programů ambulantní sociální rehabilitace a klientům se věnuje skupinově i individuálně. Výrobky, které klienti během svých prací vyhotoví, jsou posléze nabízeny v charitativním obchodě a na různých dobročinných akcích.

„Kvalitní vybavení přispěje ke kvalitě služeb střediska A+D  pro handicapované a seniory. Nemohou za svou životní situaci, chtějí něco dělat a nechtějí být sami. Služby střediska brání sociálnímu vyloučení těchto osob, které se z touhy po kontaktu mohou stát obětí zneužívání i trestných činů. Projekt  se věnuje těm lidem, kteří se svým handicapem žijí ve svých domácnostech."

RNDr. Robert Otruba, ředitel charity v Kutné Hoře

Z příspěvku charita pořídí elektrické a ruční nářadí, výtvarné pomůcky a materiál, fotoaparát a počítač s tiskárnou a další položky, které jsou k fungování rukodělné dílny nezbytné.

Oblastní charita Kutná Hora je humanitární zařízení římskokatolické církve založené za  účelem poskytování pomoci člověku, který není schopen v daných podmínkách uspokojit své potřeby tělesné, psychické, sociální a duchovní tak, aby byla zachována jeho důstojnost. Oblastní charita pomáhá lidem, kteří jsou v nouzi, vyloučení a nepřijímaní společností. Poskytuje služby sociálního poradenství, sociální péče, sociální prevence a dobrovolnictví. Více informací o Oblastní charitě v Kutné Hoře najdete zde.

„Uvědomujeme si, jak záslužnou práci lidé z Oblastní charity v Kutné hoře odvádí. Jsme také moc rádi, že jsme mohli spolupracovat s Komerční pojišťovnou, která nám na tento projekt poskytla tak významný příspěvek."

Daniel Hořt, člen Správní rady Nadace
Předání daru