S Modrou pyramidou pomáháme přepravovat hendikepované

Nadace Jistota obdržela začátkem roku 2015 dar 150 000 Kč od Modré Pyramidy. Společně bylo rozhodnuto příspěvek věnovat Modrému klíči, organizaci pečující o děti i dospělé s mentálním a kombinovaným postižením.

5. 5. 2015 10:00
Témata

Modrý klíč poskytuje zázemí komplexní péče celkem 115 uživatelům a nabízí služby denního i týdenního stacionáře i odlehčovací péče.

Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu zajišťuje Modrý klíč pro své klienty také stravování, fyzioterapeutické služby, poradenskou činnost a dopravu.

Právěna dopravu klientů ke svým rodinám, k lékařům či za jinými aktivitami se Nadace Jistota a Modrý pyramida rozhodli podpořit. Společným darem 200.000 Kč tak byla umožněna výměna již dosluhující zvedací plošiny automobilu.

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Zvedací plošina
Předání daru