• Vše o KB
  • Novinky
  • Společně s Komerční pojišťovnou pomáháme týraným dětem

Společně s Komerční pojišťovnou pomáháme týraným dětem

Nadace Jistota v roce 2015 obdržela příspěvek 150 000 Kč od Komerční pojišťovny. Z tohoto daru se Nadace rozhodla podpořit dva projekty, větší část se však rozhodla věnovat do oblasti pomoci dětem se sociálním znevýhodněním - konkrétně týraným dětem prostřednictvím Dětského krizového centra.

1. 5. 2015 10:00
Témata

Společný dar Nadace Jistota a Komerční pojišťovny ve výši 111 800 Kč zajistí příspěvek na mzdy pro pracovníky přímé péče včetně psychologů a sociálních pracovníků

Dar pomůže především dětem trpícím syndromem CAN - dětem týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným.

„Zasažena je v podstatě celá osobnost dítěte a je vážně ohrožen jeho zdravý vývoj. Narušené jsou interpersonální vztahy, základy důvěry v dobro světa vůbec; dítě zažívá trvalý pocit ohrožení, nepřijetí, nemůže již uvěřit v lásku nejbližších lidí. Následky mohou být provázené silnými pocity viny, negativním vztahem k sobě samému, snížením sebehodnocení, pocitem pošpinění."

Petra Melingerová, pracovnice centra

V roce 2014 využilo ambulantní pomoci v Dětském krizovém centru celkem 390 ohrožených dětí, přičemž v souvislosti s nimi se konalo více než 7,5 tisíc odborných konzultací.

Že se jedná o problém celé společnosti dokládá i epidemiologická studie sexuálního zneužívání, na kterou Dětské krizové centrum odkazuje, a podle níž se se sexuálním zneužíváním setkává během svého dětství dokonce každá třetí dívka a každý sedmý chlapec.

„Odborným přístupem usilujeme o minimalizaci a zvládnutí následků terapeutickými prostředky tak, aby dítě zůstalo začleněné v mezilidských vztazích a mohlo prožít kvalitní, naplněný život."

Zora Dušková, ředitelka centra

Nadace Komerční banky Jistota patří mezi desítku největších firemních nadací v České republice. Za posledních 10 let rozdělila mezi potřebné částku přesahující 70 mil. korun. Detailní přehled poskytnutých darů i přehled dárců zveřejnila Nadace ve výroční zprávě a na svých internetových stránkách.

Předání daru