Zaměstnanci KB posuzovali projekty Srdečních záležitostí

V červnu 2015 byl vyhlášen třetí ročník Srdečních záležitostí. Zaměstnanci Komerční banky tak měli opět možnost přihlásit své projekty, v rámci nichž se dobrovolnicky angažují, a získat pro ně tak finanční podporu až do výše 100 000 Kč.

16. 10. 2015 10:00
Témata

Podobně jako v předchozích ročnících se přihlásilo mnoho projektů. Z celkového počtu 19 došlých žádostí podpořila Správní rada více než polovinu – celkem 10 žádostí v hodnotě téměř 900 tisíc Kč.

V letošním roce však vítězné projekty vybírali sami zaměstnanci

Vyhodnocování projektů bylo nabídnuto zaměstnancům skupiny Komerční banky z řad pravidelných přispěvatelů. Přispěvatelé tak měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je posuzovat projekty a jak těžká práce to často může být vybírat ty, které mohou být podpořeny.

Na základě celkového počtu získaných bodů od hodnotitelů u jednotlivých projektů pak Správní rada potvrdila ty, které se těšily největší podpoře.

Mezi vítěznými projekty byly žádosti o podporu zdravotně postižených a jejich vzdělávání a integrace i pomoc dětem z dětských domovů a systému náhradní rodinné péče. Mezi navrhovateli vítězných projektů byli zaměstnanci Komerční banky i dceřiných společností.

O tom, jaké bylo hodnocení projektů, se rozhodli podělit tři hodnotitelé, Jana Kazmířová, specialistka prodejních dovedností z pobočky v Olomouci, Pavel Sukdol ze společnosti ESSOX a Jan Nouza, ředitel pobočky Svitavy.

Co říkáte na program Srdeční záležitost pro zaměstnance KB? Myslíte, že by měl probíhat každoročně?

Pavel Sukdol: Určitě jsem pro aby tento program pokračoval i v dalším roce. Myslím že je to výborná myšlenka, když naši kolegové, kteří již aktivně pomáhají organizovat některé projekty, pro ně mohou zároveň získat i zajímavou finanční podporu.  Zároveň je to výborná propagace těchto projektů, v mnoha případech určitě ani nejbližší kolegové žadatele neví v jak zajímavém a potřebném projektu je žadatel zaangažován.

Jana Kazmířová: Rozhodně ano, jedná se možnost jak zlepšit konkrétním osobám kvalitu života či podpořit projekty, které by  jinak neměly šanci vzniknout. Takto  přesně vidíme kam finanční prostředky půjdou, komu pomohou. Vážím si těch kolegů, kteří se opravdu aktivně a dlouhodobě zapojují do jednotlivých projektů a činností.

Jak se Vám hodnotily došlé projekty Srdečních záležitostí?

Pavel Sukdol: Z počátku hodně obtížně. Prakticky všechny projekty byly dobře zpracované a potřebné,  chvíli mi trvalo než jsem je si našel vlastní metodiku hodnocení.

Jan Nouza: Díky rámcovým hodnotícím kriteriím a informacím k projektům, které jsem obdržel od zástupců Nadace, jsem měl hodnocení výrazně usnadněné

Jana Kazmířová: Bylo to mě velmi těžké, nad některými žádostmi jsem měla slzy v očích a říkala jsem si, zda mám vůbec morální právo rozhodovat o výši finančního příspěvku.

Líbilo se Vám hodnocení projektů?

Jan Nouza: Velmi! Díky projektům jsem se dozvěděl o zaměstnancích, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu přebírají záštitu nad zajímavými projekty.

Co Vám na hodnocení přišlo nejtěžší?

Jan Nouza: Každý projekt byl co do obsahu velmi zajímavý. Nejtěžší bylo rozhodnout o jejich pořadí.

Jana Kazmířová: Pokud to vezmu z etického pohledu – pak tedy vnitřně jsem bojovala s tím vytvořit jakýsi žebříček. Všichni nemohli dostat 10 bodů!

Měl/a jste mezi žadateli svého favorita?

Pavel Sukdol: Nejvíce se my líbil projekt „Šumava na nohou“ od Milana Sečanského z KB Vimperk. Je to projekt na pomoc zdravotně postiženým dětem a jejich rodinám. Zaujala mě kvalita projektu, dlouhodobé  osobní zapojení kolegy, a to jak je projekt konkrétně zaměřen na pomoc potřebným lidem v nejbližším okolí.

Jana Kazmířová: Ne, žádný projekt jsem neznala předem, ale podpořila jsem ty zaměstnance Komerční banky, kteří se skutečně aktivně a dlouhodobě podílí na činnosti. Podpořila jsem rovněž  ty projekty, které již nějakou část finančních prostředků získaly. Upřednostnila jsem také ty, které  nemohou být zastřešeny nějakou jinou organizací.

Budete se do hodnocení chtít zapojit i příští rok?

Jan Nouza: Určitě rád opět pomohu dobré věci!

Je ještě něco, o co byste se rád/a podělil/a?

Pavel Sukdol: Celé hodnocení bylo pro mě osobně hodně poučné. Uvědomil jsem si jak velmi snadno a bez vlastního zavinění se člověk může dostat do velmi obtížné situace a jak, pro nás naprosto běžné věci a radosti, se pro něj stávají prakticky nedostupné. Zároveň bylo velmi  poučné vidět, jak i menší částka peněz a osobní zapojení dobrovolníků může těmto lidem výrazně pomoci .

Jana Kazmířová: V naší kultuře nejsme dosud zvyklí na to, že bychom mohli a možná i měli  určitou finanční částkou pravidelně, například trvalým příkazem, přispívat na dobročinné účely. Přes Nadaci Jistota tato možnost je, a navíc víme, komu pomáháme. 

Jan Nouza: Potěšilo mně, že jsem byl coby pravidelný přispěvatel Nadace osloven se žádostí o vyhodnocení  projektů Srdečních záležitostí. Překvapilo mně, jak málo zaměstnanců přispívá Nadaci pravidelně formou trvalého příkazu, byť symbolickou částkou. Zároveň jsem pro určitou formu osvěty s cílem rozšířit počet pravidelně přispívajících zaměstnanců.

(kráceno)