Jak dopadl čtvrtý ročník Srdečních záležitostí?

Nadace Jistota v říjnu schválila nové projekty v rámci programu Srdeční záležitosti. Podpořeno bylo celkem 7 projektů v celkové částce 638 318 Kč.

7. 11. 2016 10:00
Témata

Do hodnocení letošního ročníku Srdečních záležitostí se opět zapojili nejvýznamnější dárci Nadace. Na základě jejich výběru a následného potvrzení Správní radou Nadace bylo vybráno celkem sedm projektů. Všechny spadaly mezi hlavní pilíře nadační podpory.

Raná péče

V oblasti rané péče se dlouhodobě angažuje Martin Rozprým, jehož projekt podpoří Základní školu v Bruntále. V rámci projektu bude u školy postaveno dětské hřiště, na kterém bude docházet k přirozené integraci dětí s postižením mezi jejich zdravé vrstevníky.

V této oblasti byl podpořen také projekt Jiřího Stýbla, který je osobně zapojen v činnostech organizace EDA cz věnující se dětem se zrakovým postižením. V rámci projektu bude do péče zapojen terapeut, který pomůže dětem se správným pohybovým vývojem.

Zdravotně hendikepovaní

Srdeční záležitost Zdeňka Korinta byla ve prospěch organizace Haima CZ věnující se onkologicky nemocným dětem. Jeho cílem je pomoci dětem, jímž bylo diagnostikováno onkologické onemocnění, se znovuzapojením do běžného života.

Podpořen byl projekt Ivy Raizlové, která působí jako dobrovolnice v organizaci pomáhající nevidomým Okamžik, z.ú. Z projektu budou financovány supervize a další pomoc při práci s dobrovolníky, kteří se nevidomým lidem ve svém volném čase věnují.

Další projekt byl na zakoupení pomůcek pro terapie s koňmi. Jeho ambasadorem je Matěj Bauer a dar poputuje ve prospěch Hipocentra Robin na pořízení pomůcek pro terapie s hendikepovanými.

Sociálně hendikepovaní

Nevynechána byla ani podpora dětí a mladých lidí z dětských domovů. V Nadaci se sešlo hned několik žádostí, které pomáhají dětem na jejich cestě k budoucímu samostatnému životu. Projekt Jiřího Macury byl ve prospěch Soukromého dětského domova SOS 92. na doučování tamních dětí.

Na vzdělávání děti šel i projekt paní Janky Tolknerové, která si opět požádala o doučování pro Dětský domov Klánovice, v němž dlouhodobě zastává dobrovolnickou činnost.

Všem do programu zapojeným děkujeme a ambasadorům vítězných projektů přejeme hodně štěstí v jejich dobrovolnické práci.

Předávání daru