Jak dopadl výběr žádostí o podporu projektů rané péče?

Dnes Správní rada vybrala celkem pět organizací, které Nadace podpoří v rámci programu podpory rané péče a péče o děti předškolního věku.

1. 4. 2016 10:00
Témata

Od 19. února do 21. března měli nestátní neziskové organizace možnost požádat si u  Nadace Jistota o podporu projektu, který se zaměřuje na ranou péči a péči o děti předškolního věku.

Celkový objem došlých žádostí převýšil sumu 2,5 milionu korun, Nadace měla na toto kolo vyhrazeno 750 tisíc, které však nakonec stejně překročila. A jaké projekty budou podpořeny?

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta

Částka  141 900 Kč bude využita na rozšíření služeb pro nejmladší klienty zařízení s těžce narušenými komunikačními schopnostmi. Z příspěvku bude pořízen interaktivní stůl Edutouch s příslušným vybavením a softwarem

Oblastní charita Most

Příspěvek 195 274 Kč bude využit na pomoc předškolním dětem ohroženým sociálním vyloučením, které docházejí do nízkoprahového zařízení Sovička. Cílem projektu je snížit riziko selhání dětí u zápisu do prvních tříd.

Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.

Projekt je zaměřen na nejmladší děti se sluchovými vadami, cílem je včasná diagnostika a primární podpora vývoje dítěte. Částka 144 600 Kč pokryje 60 ambulantních a 60 terénních diagnostik a konzultací.

Rodinné integrační centrum o.s.

Cílem projektu je rozšíření kapacity poskytování rané péče pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Částka 187 820 Kč pokryje převážně náklady na mzdy pro sociálního pracovníka.

Barevný svět dětí z.s.

Organizace pomáhá prarodičům pečujícím o svá vnoučata formou pěstounské péče. Příspěvek 198 480 Kč bude využit na nákup vybavení a lektorné pro komunitní skupinky.

Celkem tedy Nadace do oblasti rané péče věnuje v roce 2016 868 tisíc Kč.