• Vše o KB
  • Novinky
  • Nadace Jistota přispěla na osobní asistence ve středních Čechách

Nadace Jistota přispěla na osobní asistence ve středních Čechách

Nadace Jistota podpořila organizaci A DOMA z.s. při zajišťování služeb osobních asistencí v Praze a ve Středočeském kraji částkou 122 560 Kč . Tento projekt finančně podpořila Komerční pojišťovna, která Nadaci přispěla částkou 150 000 Kč.

29. 8. 2016 10:00
Témata

Osobní asistence zajišťuje klientům dle individuálních potřeb pomoc při zvládání běžných každodenních úkonů jako jsou nákupy, příprava jídla a pití a chod domácnosti ale i péče o vlastní osobu, pomoc s prostorovou orientací a při přesunech. Osobní asistenti mohou klientům pomáhat také se vzdělávacími a aktivizačními činnostmi, při kontaktu s rodinou a začneňování se do společnosti a pomoci při obstarávání osobních záležitostí.

„S klientem je v počátku péče sestaven individuální plán zaměřený na potřeby a cíle poskytované péče. Individuální plán je v průběhu péče aktualizován dle požadavků a přání klienta a jeho rodinných příslušníků. Průběžně jsou sledovány i soběstačnost  a další potřeby klienta a rozsah péče je upravován dle aktuální situace."

Jitka Zachariášová, ředitelka organizace

Předání daru se za Komerční pojišťovnu zúčastnil Zdeněk Zavadil, za Nadaci Jistota Kateřina Šušáková, členka Správní rady a Čeněk Polívka, člen Dozorčí rady.