Nadace podporuje prohlubování mezigeneračních vztahů

Nadace Jistota v červenci podpořila Charitu svaté Rodiny Nový Hrozenkov. Příspěvek 173 499 Kč putoval z nadačního Fondu Skupiny KB, konkrétně z příspěvku ALD Automotive, kteří se na projektu podíleli částkou 50.000 Kč.

11. 8. 2016 10:00
Témata

„Typickým rysem našeho regionu je odliv mladé generace a nedostatek příležitostí společenského vyžití pro starší generaci. To se negativně odráží na situaci místních seniorů, kteří prožívají pocity osamění a neužitečnosti. A právě proti tomu je namířen náš projekt."

Danuše Martinková, ředitelka

Cílem projektu Charity svaté Rodiny je zprostředkovat seniorům kontakt s přáteli a okolím prostřednictvím pořádání pravidelných setkání, multigeneračních dílen, programů na trénování paměti či organizací výletů a zájezdů.

Charita svaté Rodiny poskytuje především terénní sociální služby v ostravském regionu - pečovatelskou službu a osobní asistenci. Kromě toho však zajišťuje také domácí zdravotní služby a  domácí hospicovou péči.

Dar za nadaci předával Dalibor Knecht, bývalý člen Správní rady. Za ALD Automotive se předávání zúčastnil Martin Štětina.

Předávání daru