Nadace přispěla na provoz stacionáře v Kolíně

Nadace Jistota v pátek podpořila Centrum pro seniory Kolín. Projekt na poskytování odlehčovací služby byl poskytnut z nadačního Fondu Skupiny KB, konkrétně z příspěvku KB Factoringu, který se na projektu podílel částkou 50 000 Kč.

29. 7. 2016 10:00
Témata

Posláním Centra pro seniory je poskytovat péči dospělým a zejména seniorům nejen s poruchami paměti a druhosledově také pečujícím rodinám a blízkým. Služby Centra pomáhají rodinám vyrovnat se s tíživou životní situací vzniklou na základě onemocnění a postupující nesoběstačnosti seniora.

„Čím hůře je senior schopen postarat se sám o sebe, tím větší zodpovědnost o jeho život padá na děti, vnoučata, příbuzné a známé. Vlivem onemocnění se navíc senior často stává nepřizpůsobivým, odmítavým, mnohdy  útočným vůči pečujícím osobám. Včasným řešením situace je využívání sociálních služeb, které odlehčí rodině, přeberou (byť krátkodobě) odpovědnost za seniora, pomohou nastavit systém práce se seniorem v rodině, dokáží smysluplně naplnit volný čas seniora tak, aby byl jeho život hodnotný, a pomohou vyhledat pomoc odborníků z řad lékařů, terapeutů, úředníků, pedagogů apod."

Renata Prokešová, ředitelka centra

Sociální izolaci pak brání pravidelná setkání rodin a jejich klientů s doprovodným programem a volnočasové aktivity nejen pro veřejnost. Nedílnou součástí služeb je podpora mezigeneračního soužití, proto do zařízení pravidelně dochází děti z výtvarného kroužku Barvínek, které s klienty za pomoci různých výtvarných technik vyrábí tematické projekty. Kromě toho dochází také děti zaměstnanců, které s klienty vypracovávají domácí úkoly, povídají si s nimi, zpívají, nebo si společně hrají.

Centrum pro seniory provozuje službu denního stacionáře s kapacitou 20 osob a odlehčovací pobytovou službu s kapacitou 12 lůžek.

Dar 120 000 Kč za Nadaci předal manažer Jiří Kocourek. Za společnost Factoring KB dar předal Adam Fiedler, předseda představenstva.

Předání daru