Nadace startuje první ročník Týdne s Nadací

Návazně na Mezinárodní den charity, který letos připadl na 5. září, jsme v Nadaci připravili Týden s Nadací - akci, během níž se můžou blíže poznat přispěvatelé Nadace z řad zaměstnanců Komerční banky a zástupci organizací, s nimiž Nadace dlouhodobě spolupracuje.

7. 9. 2016 10:00
Témata

Celý Týden začíná vlastně v neděli 11. září ve Zlíně dobročinným během „Pro Jistotu běhám". Od pondělka Týden pokračuje bohatým programem. Jsou to například odborné semináře k problematice rodinných vztahů, kariéry a dětí připravené Domem Tří Přání. O tématech péče o umírající v rodině budou přednášet odborníci z Cesty domů a Centra paliaitvní péče. Dál se bude pořádat sběr oblečení a florbalový turnaj pro zaměstnance. Během týdne se taky uskuteční další Snídaně pro Nadaci v Liberci a ve Zlíně.

Cílem Týdne s Nadací je seznámit zaměstnance banky s oblastmi pomoci, které Nadace Jistota podporuje. Na jednotlivé akci se můžou zaměstnanci hlásit prostřednictvím Intranetu KB.