Podporujeme mezigenerační setkávání dětí a seniorů

Nadace Jistota s příspěvkem od KB Penzijní společnosti podpořila částkou 187 312 Kč Farní charitu Beroun. Cílem podpořeného projektu jsou mezigenerační setkávání dětí a seniorů a program trénování paměti. KB Penzijní společnost se na tomto daru podílela částkou 50 000 Kč a navázala tak na víceletou spolupráci v rámci nadačního Fondu Skupiny KB.

15. 9. 2016 10:00
Témata

„Cílem první části projektu je sblížit dvě navzájem vzdálené generace, přiblížit dětem, které již nejsou zvyklé na společný život s prarodiči, co znamená stáří a proč je na místě zachovávat stáří úctu."

Jana Civínová, ředitelka

Součástí projektu na podporu mezigeneračního setkávání budou diskuze týkající se stáří, zážitkové hry přibližující dětem život s hendikepem, arteterapeutické aktivity a především také setkávání skupin dětí a seniorů.

Druhou částí projektu je aktivizační program pro seniory Domova a Stacionáře sv. Anežky České a pravidelná setkání se seniory z Berouna a okolí při trénování paměti. Ta pomáhají předcházet sociálnímu vyloučení seniorů a posilují jejich aktivní život.

„V rámci aktivizačních činností chceme podporovat jejich soběstačnost, pravidelně procvičovat paměť, jemnou motoriku a vytvářet pro ně aktivity odpovídající běžným činnostem. Naše klienty chceme taky v co největší míře začleňovat do běžné společnosti."

Jana Civínová, ředitelka

Za Nadaci Jistota dar předal Čeněk Polívka, člen dozorčí rady Nadace. Za KB Penzijní společnost pak předseda představenstva Pavel Racocha.

Mezigenerační setkávání dětí a seniorů