Podporujeme projekty na prevenci kyberšikany

Sdružení D se zaměřuje na předcházení vzniku nežádoucího chování u dětí na základních školách. Jejich projekt "Nenávist na internet nepatří" je seznamuje zábavnou a inovativní formou s problémem šikany na internetu. Obsahem celého projektu je série interaktivních divadelních představení, do kterých se děti zapojují a učí se, jak se s tímto nežádoucím jevem vypořádat a jak mu v lepším případě předcházet.

19. 5. 2016 10:00
Témata

„Hlavním cílem projektu je zlepšit postoje dětí v ČR v oblasti zneužívání prostředí internetu k eskalaci nenávisti a také zvýšit angažovanost části mládeže v oblasti šíření myšlenky, že nenávist na internet nepatří."

Pavel Němeček, předseda sdružení

Obsahem celého projektu pak je realizace 24 prožitkových programů a dlaších 24 kampaní ve školách v reginech Moravy a Východních Čech.

Projekt byl podpořen v rámci nadačního Fondu Skupiny KB. Z celkové částky 80 000 Kč bylo 50 000 Kč darováno KB Penzijní společností.

Předávání daru