Podporujeme ranou péči u dětí se sluchovým postižením

Nadace Jistota na jaře podpořila Centrum pro dětský sluch Tamtam, organizaci, která pomáhá prosazovat zájmy dětí se sluchovým postižením, napomáhá jejich dalšímu rozvoji a usiluje o integraci sluchově postižených do společnosti.

21. 6. 2016 10:00
Témata

Podpořený projekt byl zasazen do programu podpory rané péče. Částka 144 600 Kč pokryje náklady na mzdy poradenských pracovníků, což umožní realizaci 60 ambulantních a 60 terénních konzultací s dětmi a jejich rodinami včetně vyšetření sluchu, diagnostiky a interpretací výsledků.

„Cílem projektu zpřístupnit více rodinám nabídku diagnostiky sluchu jejich dítěte a konzultační činnosti směřující k primární podpoře vývoje dítěte a fungování rodiny, a to formou ambulantní a terénní konzultační činnosti."

Jana Fenclová, ředitelka

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. jako jediná organizace v České republice poskytuje komplex vzájemně navazujících služeb (raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, informační a vzdělávací služby, projekty) pokrývajících potřeby dětí se sluchovým postižením a jejich rodin.

Předání daru nadaci