• Vše o KB
  • Novinky
  • Pomáháme dětem se zrakovým postižením v jejich zdravém pohybovém vývoji

Pomáháme dětem se zrakovým postižením v jejich zdravém pohybovém vývoji

Nadace Jistota přispěla v rámci programu Srdeční záležitost organizaci EDA cz na zajištění terapeutů pohybového vývoje pro děti se zrakovým postižením. Projekt Nadaci v rámci programu předložil zaměstnanec Komerční banky a dobrovolník v organizaci, Jiří Stýblo.

7. 12. 2016 10:00
Témata

„Zrakové postižení má vážné následky i na pohybový vývoj dítěte. Pro jeho rozvoj je zásadním a jediným spouštěčem motivace dítěte. Pokud však chybí tak důležitý zdroj informací o okolí, kterým je zrak, odráží se to negativně i ve vývoji pohybu."

Petra Mžourková, ředitelka organizace

U postižení centrálního nervového systému s poruchou koordinace pohybu je včasný terapeutickaý zásah podmínkou dosažení maximálních možných pohybových schopností dítěte v průběhu jeho života.

Nadace Jistota přispěla organizaci EDA cz částkou 99 618 Kč na zajištění mezd odborného terapeuta, který bude podněcovat zdravý pohybový vývoj dětí se zrakovým postižením. Za Nadaci Jistota předal dar pan Daniel Hořt.

Organizace EDA pomáhá zdarma již více než 25 let rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Pomáhá nejen dětem v jejich zdravém vývoji, ale také rodinám při jejich každodenní péči. EDA má v práci s rodinami velké zkušenosti a daří se jim realizovat řadu projektů, které umožňují rodinám setkávat se s ostatními rodiči nebo využívat další poradenství.

Příspěvek organizaci EDA