Pomáháme obětem domácího násilí

Nadace Jistota začátkem roku předala dar občanskému sdružení ACORUS, které poskytuje krizovou pomoc obětem domácího násilí. Nadace organizaci podpořila na doporučení zaměstnankyně Komerční banky, Kateřiny Brynychové, které se ve sdružení dlouhodobě angažuje. Nadace Jistota se s činností organizace důkladně seznámila a nakonec se rozhodla navrhovaný projekt podpořit.

10. 2. 2016 10:00
Témata

ACORUS je centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní  odbornou pomoc, směřující  k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí. Acorus poskytuje službu azylového domu a nabízí obětem domácího násilí sociálně právní poradenství.

„Domácím násilím se zpravidla označuje týrání a násilné jednání, odehrávající se mezi osobami blízkými žijícími spolu ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu."

Iveta Wollerová, ředitelka ACORU

Poskytnutý dar ve výši 103 560 Kč bude využit na pokrytí ročních mezd částečného úvazku sociální pracovnice.

Azylový dům přijímá ženy, které se staly oběťmi domácího násilí, avšak umožňuje také ubytování jejich dětí, aby tak nedošlo k nežádanému rozdělení rodiny. Pro matky s dětmi ACORUS nabízí spektrum programů - dětský klub, arteterapie či různé jednorázové akce. Pro děti a jejich násilím ohrožené rodiče ACORUS vede také samostatné Centrum Locika.

Pro klientky azylového domu probíhá jednou týdne sociálně terapeutická skupina a jejím cílem je posílení sebevědomí uživatelek, trénink chování a sociálně psychologických dovedností. Klientky ACORU také pravidelně navštěvují konzultace s terapeutkou a v azylovém domě se konají rovněž lekce výuky cizího jazyka či práce na počítači.

Předání daru

„Jsme rádi, že jsme mohli občanské sdružení ACORUS podpořit. Domácí násilí je vysoce nežádoucím jevem a je důležité poskytnout jeho obětem důkladnou odbornou péči."

Jitka Haubová, členka Správní rady