• Vše o KB
  • Novinky
  • Pomáháme překonávat mezigenerační bariéry v rodinách pěstounů

Pomáháme překonávat mezigenerační bariéry v rodinách pěstounů

Nadace Jistota v květnu podpořila téměř dvěma sty tisíci korun žádost organizace Barevný svět dětí, která nabízí služby pěstounským rodinám. Konkrétně byl podpořen projekt na podporu komunit pěstounů z řad prarodičů, kteří pečují o svá vnoučata. Na daru se významně podílela společnost IKS-KB.

27. 5. 2016 10:00
Témata

„U dítěte v předškolním věku, kdy se utváří jeho individualita a osobnost, je zásadní zvýšená podpora ze strany pěstounů směřující k postupnému osamostatňování, rozvoji komunikačních i sociálních dovedností. To mnohdy o dvě generace starší pěstouni nedokáží sami naplnit. Právě těmto rodinám v Komunitním programu pomáháme."

Zuzana Cesneková, ředitelka organizace

Z nadačního příspěvku 198 480 budou realizovány setkání s lektory z řad odborníků z psychologie, sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Tato setkání probíhají několikrát do roka a účastní se jich vždy tytéž skupiny s těmitéž lektory.

„Výchova dětí o dvě generace staršími lidmi, komplikovaná až traumatická minulost (a někdy bohužel i přítomnost), to vše se podepisuje na tom, že tyto děti často nezapadají do svého vrstevnického kolektivu. Role lektorů je v životě rodin nezaměnitelná, jejich kontinuální podpora totiž pomáhá předcházet možným rizikovým situacím. Některé jsou šikanovány, některé zase nezvládají své sklony k agresivitě. Většina z nich trpí poruchou pozornosti či dalšími specifickými poruchami učení a chování. Tomu všemu se naším programem u předškolních dětí snažíme předejít přímou podporou dětí i pěstounů."

Zuzana Cesneková, editelka organizace

V rámci komunitních setkání se pěstouni a lektoři zaměřují především na posílení sebevědomí a komunikace, získávání náhledu na chování a jednání dětí, nácvik řešení a zvládání konfliktních situací a zvyšování odolnosti vůči negativním vlivům.

Na projekt přispěla částkou 50 000 Kč Investiční kapitálová společnost KB, a.s. Děkujeme tímto za velice přínosnou spolupráci.

Předávání daru