Pomáháme při zajišťování osobních asistencí pro seniory

Nadace Jistota v červenci podpořila provoz osobní asistence pro seniory na Českokrumlovsku. Příspěvek 150 000 Kč pro ICOS Český Krumlov využit z nadačního Fondu Skupiny KB, konkrétně z příspěvku KB Penzijní společnosti.

28. 7. 2016 10:00
Témata

Osobní asistence, kterou zajišťuje ICOS Český Krumlov, každoročně pomáhá více 30ti klientům žít ve vlastním prostředí - z toho cca dvě třetiny klientů tvoří senioři, jejichž počet a zejména zájem o službu neustále roste.

Proškolení dobrovolníci pomáhají podporovat aktivní život seniorů prostřednictvím široké škály vzdělávacích a volnočasových aktivit, nabídka dobrovolnické výpomoci je však i pro ty seniory, kteří ještě nepotřebují využívat profesionálních služeb osobní asistence.

„Naším posláním je pomáhat lidem při činnostech, které nemohou vykonávat samostatně. Snažíme se rozvíjet jejich schopnosti a samostatnost a umožnit jim tak naplnit jejich životní potřeby, a tím žít plnohodnotným způsobem života v přirozeném prostředí - tedy nejčastěji doma. Podporujeme při všech činnostech běžného života – nejen v domácnosti klientů, v jejich nejbližším okolí, ale i v při nákupech, doprovodech k lékaři či na úřad, při volnočasových aktivitách, výletech a podobně."

Tomáš Zunt, ředitel organizace

Organizace ICOS půsbí v Českém Krumlově již 15 let a zajišťuje v regionu celou škálu sociálních služeb. Za Nadaci Jistota předával dar Jiří Mifek, člen Správní rady nadace a za společnost KB Penzijní společnost Vojtěch Kubec, člen představenstva.

Předání daru