Přispíváme na doučování dětí z dětských domovů

V letošním ročníku Srdečních záležitostí se sešly hned dvě žádosti zaměřené na doučování dětí a mladých lidí z dětských domovů. Jejich předkladateli byli zaměstnanci KB Janka Tolknerová a Jiří Macura.

20. 12. 2016 10:00
Témata

Děti, které přicházejí do dětského domova, nemají ze svých rodin často žádné nebo omezené učební návyky. Jedná se o děti z problematických rodin, zanedbávané nebo týrané.  Často jsou také pozadu ve vyučované látce.

„Zhruba 80% všech dětí potřebuje neustálé doučování ze základních předmětů, aby jejich prospěch byl alespoň průměrný."

Dana Kuchtová, ředitelka Dětského domova v Klánovicích

Právě proto podpořila Nadace Jistota v tomto roce hned dva projekty Srdeční záležitosti, které se zaměřily na doučování dětí a mladých lidí z dětských domovů a usnadnění jejich přechodu do samostatného života.

Podpořeny byly projekty Janky Tolknerové ve prospěch Dětského domova Klánovice částkou 100 000 Kč a Jiřího Macury pro Soukromý dětský domov SOS 92, provozující domov v Korkyni. Na projekt Jiřího Macury bylo věnováno 90.000 Kč.

„Doučování probíhá v Dětském domově Klánovice intenzivně již několik let, během kterých se podařilo vytvořit tým doučovatelů. To, že doučování má opravdu smysl, dokládá, že 99 % dětí opouští domov s dokončeným středním vzděláním. Většina dětí ukončí učňovské školy, mnohé z nich pak pokračují na středních školách s maturitou. Ve školním roce 2016 studuje 1 chlapec úspěšně vysokou školu a 2 dívky se hlásí na tzv. VOŠ – vyšší odbornou školu."

Janka Tolknerová

„Jakékoliv vzdělání pro tyto děti je nesmírně důležité, protože bez něj nenajdou dobrou práci.  Většina sponzorů přinese peníze na hračky, oblečení nebo sportovní aktivity, za což jim samozřejmě patří obrovský dík. Ale peníze na doučování a vzdělávání se opravdu shánějí velmi obtížně. Tady nejsou vynaložené prostředky vidět hned, ale až poté co dítě dostuduje, najde si práci a své místo ve společnosti," doplnila Janka Tolknerová.

Projekt Jiřího Macury zahrnoval kromě doučování také pronájem startovacího bytu, jehož smyslem je připravit dospívající z dětských domovů na jejich nadcházející vstup do samostatného života.

„V Korkyni provozujeme startovací byt již dva roky. Skupina dospívajících si zde pod dohledem vychovatele samostatně hospodaří, pere, pečuje o domácnost. Chceme naše dospívající podpořit v samostatnosti a připravit je na opravdový život za zdmi domova, který jim poskytoval „all inclusive“ služby bez vlastního přičinění," doplnil detail svého projektu Jiří Macura.

Zapojení dobrovolníků

Podmínkou schválení žádosti v programu Srdeční záležitost je dobrovolnické zapojení zaměstnance do činností organizace.

„S domovem spolupracuji asi 3 roky.  Pomáhám při zajišťování doučujících, dle potřeb ředitelky dětského domova a výchovných pracovníků pomáhám při organizování volnočasových aktivit dětí – např. doprovod dětí na kulturní akce," doplnila Janka Tolknerová.

„Já se snažím přicházet s nápady v oblasti marketingové komunikace Dětského domova Korkyně. Starám se o web a Facebook, na rok 2017 mám připravenu a  schválenu  guerrilla marketingovou kampaň v období Velikonoc. S dětmi také chodím venčit psy z dobříšského útulku pro psy. Děti tak mají možnost „terapeutického“ kontaktu se psy a zároveň se podílí na neziskové činnosti," uvedl Jiří Macura.

Předání daru
Předání daru