Přispíváme na pomoc rodinám s autistickými dětmi

Nadace Jistota na jaře podpořila pardubické Rodinné integrační centrum, které poskytuje mimo jiné služby rané péče rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra.

7. 6. 2016 10:00
Témata

Rodinné Integrační Centrum pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osoby se speciálními potřebami, zejména s poruchami autistického spektra, poruchami komunikace a sociální interakce, se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním prostřednictvím integračních aktivit, aktivizačních činností a poskytováním dvou registrovaných sociálních služeb.

„Neustále narůstá počet rodin s dětmi, u kterých jsou diagnostikovány poruchy autistického spektra, poruchy komunikace a sociálních interakcí, které potřebují pomoc a podporu, aby dokázaly zvládnout problémy a situace, se kterými se setkají. Děti postižené některou z poruch autistického spektra potřebují odbornou péči od co možná nejnižšího věku, aby se zvýšila šance na jejich možné začlenění do společnosti. Jejich vývoj je hluboce narušen v oblasti komunikace, socializace a abstraktního myšlení a schopnosti, se kterými přišly na svět, nedokáží bez speciálního přístupu využít. Díky včasnému screeningu jsou v současné době již autistické děti diagnostikovány v ranějším věku, než tomu bylo dříve, což umožňuje včasnější zavádění intervencí a jejich vyšší šanci na úspěch."

Hana Janíková, ředitelka organizace

Příspěvek 194 820 Kč pokryje převážně mzdu pro sociálního pracovníka služby a umožní realizaci pravidelných konzultací v rodinách i ambulantní službu.

Předání daru