Formulář závěrečné zprávy

Obdarovaní mají smluvní povinnost v dohodnutém termínu zaslat Závěrečnou zprávu o projektu. Formulář zprávy je přílohou na této stránce.

12. 11. 2017 10:00
Témata

Závěrečná zpráva o využití finančního daru nadace Nadace Jistota

Těší nás, že jsme mohli podpořit Vaši činnosti a poslání. Tímto Vás prosíme o zaslání Závěrečné zprávy o využití finančního daru NADACE JISTOTA. Výsledky a přínos naší spolupráce budeme zároveň prezentovat našemu zřizovateli a současně hlavnímu dárci naší nadace – Komerční bance, a.s., jejím vlastníkům, zahraničním partnerům, klientům a zaměstnancům, kteří se na podpoře Vaší organizace výrazně podíleli.

Zprávu a vyúčtování prosím zašlete elektronicky na e-mail tajemnice nadace do termínu vyplývajícího z uzavřené smlouvy.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Děkujeme!