Jak dopadla letošní Srdeční záležitost?

Proběhl pátý ročník Srdeční záležitosti, programu podporujícího projekty, na kterých se dobrovolnicky podílejí zaměstnanci Skupiny KB. Podpořeno letos bylo 11 organizací celkovou částkou 865 350 Kč.

31. 10. 2017 10:00
Témata

Program Srdeční záležitost podporuje dobrovolnické zapojení zaměstnanců Skupiny KB tím, že umožňuje poskytnutí až 100 000 Kč organizacím, jež jsou pro zaměstnance srdeční záležitostí - to znamená, že se žadatelé z řad zaměstnanců Skupiny KB aktivně a dobrovolnicky podílejí na jejich chodu. Od klasických grantových jednání Nadace Jistota se Srdeční záležitost liší i tím, že možnost hodnotit předložené projekty přenecháváme nejvýznamnějším dárcům nadace – tedy opět zaměstnancům Skupiny Komerční banky. Letos jsme v rámci Srdeční záležitosti rozdělili 865 350 Kč mezi 11 organizací, které Vám v tomto článku stručně představíme.

Mezi podpořenými organizacemi byly dva dětské domovy. Dětský domov v Klánovicích je srdeční záležitostí Janky Tolknerové, která se podílí na doučování dětí a tím pádem na snížení sociálního hendikepu, s kterým se takto znevýhodněné děti potýkají. Na doučování jsme přispěli částkou 100 000 Kč.

Druhý podpořený dětský domov je Soukromý dětský domov SOS 92 v Korkyni, kde je aktivně zapojen Jiří Macura. Zde byl částkou 100 000 Kč podpořen projekt „Samostatně do života s dobrou šancí“, který se doučováním a konzultacemi snaží připravit děti na odchod z dětského domova, který bývá velmi náročný.

Podobnou tématikou se zabývá festival OUT OF HOME, jež kromě dalších organizuje Klára Chábová. Na tomto festivalu procházejí děti z různých dětských domovů stanovišti, kde mají příležitost blíže se seznámit s různými povoláními a snáze tak zjistit, kam chtějí v životě směřovat. I společnost Mimo domov, která festival organizuje, od nás dostala 100 000 Kč.

Se sociálním hendikepem se potýká i Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú., které provozuje „Školičku“ v Komunitním centru Motýlek. Projekt zahrnuje individuální práci s dětmi a jejich rodiči zaměřenou na zvýšení jejich dovedností. „Školička“ je určená sociálně znevýhodněným dětem ve věku 2,5 – 6 let, žijícím nejčastěji v azylových domech či sociálních bytech. Sdružení pracuje, jak s dětmi, tak s rodiči a pomáhá tak rodinám plnit jejich funkci. Se Sdružením spolupracuje Ladislav Kadleček, který tak pomohl na provoz Školičky získat 100 000 Kč.

ACORUS, centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, se orientuje na poskytování komplexní víceúrovňové pomoci obětem domácího násilí. Od počátku svého vzniku poskytuje ambulantní program a pobytové programy, včetně nonstop linky do azylového domu. 100 000 Kč od Nadace získala pro svou srdeční záležitost Kateřina Brynychová.

Podpořeny byly také organizace zaměřené na pomoc dětem se zdravotním postižením. Například organizace Baobab, ve které se angažuje Daniel Tomaško, pomáhá v Bratislavě dětem s kombinovaným postižením. 62 200 Kč od Nadace přispěje na nákup pomůcek ke smyslové rozvoji těchto dětí.

Dětem s kombinovaným postižením pomáhá i Centrum Hájek, srdeční záležitost Bohuslavy Tolarové. V centru, které poskytuje dětem komplexní terapii, použijí 50 000 Kč od Nadace na nákup nové transportní židle.

Dále bude pro děti s postižením, zejména tedy děti s poruchami autistického spektra a s Downovým syndromem, vybavena psychorelaxační a rehabilitační místnost na Základní škole v Bruntále, která napomůže inkluzi těchto dětí. 67 900 Kč získala pro svou srdeční záležitost Jindra Strážovská.

V Bruntále pomáhá i Martin Rozprým, díky jemuž bude podpořeno Dětské denní centrum Beruška, ambulantní služba, jejímž posláním je integrace dětí s postižením do společnosti. Projekt Terapie pro Berušku má za cíl podpořit a zkvalitnit poskytované základní činnosti sociálně terapeutické činnosti. V rámci těchto činností DDC Beruška poskytuje mezi jinými terapiemi canisterapii a muzikoterapii, na kterých se budeme podílet částkou 60 242 Kč.

Hiporehabilitace Krapet v Dyníně dostala coby srdeční záležitost Lenky Schöberlové 90 008 Kč na výbavu potřebnou k hiporehabilitaci hendikepovaných dětí.

Podpořena byla i organizace Fotografiemi pro radost, srdeční záležitost Dany Havlínové - od Nadace Jistota dostala 35 000 na výstavu fotografií, jejímž cílem je více přiblížit život osob s mentálním postižením a podpořit jejich integraci mezi veřejnost.

Děkujeme všem zaměstnancům za zapojení do projektu Srdeční záležitost!

ZŠ Bruntál
ZŠ Bruntál