Nadace Jistota rozdávala v jižních Čechách

V rámci probíhajícího rozdělování peněz z Fondu Skupiny KB byly podpořeny i dvě jihočeské organizace. Vedení společnosti Factoring KB, a.s. se rozhodlo podpořit Borůvku, spolek v Borovanech, která od Nadace Jistota získala 186 930 Kč. ALD Automotive s.r.o. se podílí na částce 50 920 Kč, která poputuje do Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory ve Strakonicích.

28. 8. 2017 10:00
Témata

Borůvka využije darované peníze na zajištění sociální a fakultativní služby pro seniory a seniory s postižením, konkrétně na mzdu pečovatelky v přímé péči o klienty.

„Cílem sociální služby je pomoci klientům v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli, a umožnit jim tak dál zůstat ve svém domácím prostředí. Fakultativní služba pak pomáhá rodinám, které se chtějí o své blízké starat a nechtějí je umístit do některého ze sociálních zařízení. Zároveň je i pro samotné seniory, kteří jsou doma sami nebo už v některém zařízení, ale chtějí využít námi nabízených aktivit. Jedná se o fakultativní službu Školka pro seniory.“

Jiří Bajer, ředitel podpořené organizace

Do Borovan vyjela předsedkyně správní rady Nadace Jistota Sylva Floríková spolu s Adamem Fiedlerem, generálním ředitelem Factoringu KB.

V druhé podpořené organizaci využijí darovanou částku na kurzy trénování paměti pro seniory se zrakovým postižením.

„Tímto projektem chceme reagovat na potřebu ze strany této skupiny z našeho regionu a zvýšit tak kvalitu jejich života. Osoby se zrakovým postižením se často běžných kurzů paměti neúčastní právě z důvodu svého handicapu. Standardně se v kurzech využívá psaná forma cvičení, což u těchto osob, pokud nepracují na PC s řádkem, nebo neovládají Braillovo písmo, není možné. Proto chceme uskutečnit kurzy, které budou pro menší skupiny, zaměřené na ústní formu procvičování spojené s koncentračními a senzomotorickými cvičeními."

Hana Vlasáková, ředitelka střediska

Strakonické středisko Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory navštívil předseda dozorčí rady nadace Čeněk Polívka a generální ředitel ALD Automotive Pavel Fořt.

Předávka daru ve Strakonicích
Předávka daru ve Strakonicích
Předávání daru Borůvce
Sylva Floríková a Adam Fiedler předávají dar Borůvce