Nadace Jistota se výrazněji zaměřuje na paliativní péči

Aktivity Nadace KB - Jistota se v letošním roce intenzivněji zaměřují na podporu paliativní a hospicové péče. Během roku 2017 vyčlenila Nadace na projekty v této oblasti částku více než 3,3 milionu Kč. Nadace Jistota v této oblasti spolupracuje s Centrem paliativní péče, Českou společností paliativní medicíny a Cestou domů. Přímou finanční dotaci poskytla i pěti subjektům zaměřených na hospicovou péči.

21. 7. 2017 10:00
Témata

Nadace Jistota navázala dlouhodobou spolupráci s Českou společností paliativní medicíny a Centrem paliativní péče.

„Čtyři pětiny občanů České republiky si přejí ukončit svůj život doma. Bohužel realita je přesně opačná. Paliativní péče je cestou, jak tyto statistiky zvrátit a umožnit nevyléčitelně nemocným lidem důstojný odchod ze světa v okruhu svých blízkých. Chceme tyto pozitivní změny v naší společnosti urychlit, proto jsme se aktivně zapojili do projektů zaměřených na paliativní péči.“

Sylva Floríková, předsedkyně správní rady Nadace Jistota

Na projekt České společností paliativní medicíny, zabývající se rozvojem dětské paliativní péče, vyhradila Nadace Jistota 1 230 000 Kč.

„Život omezující nebo ohrožující diagnóza vystavuje nejenom samotné dítě, ale i rodinné příslušníky velké psychické i fyzické zátěži. Vzhledem k situaci, že stav dětské paliativní péče se v České republice nachází dle zprávy EAPC (Evropské asociace paliativní péče) ve fázi raného rozvoje, stanovili jsme se na základě prvotního zhodnocení stavu dětské paliativní péče v ČR jako hlavní cíle prohlubování spolupráce mezi poskytovateli dětské paliativní péče, nemocnicemi a hospici a na zvyšování vzdělání odborníků v dětské paliativní péči.“

Jiří Krejčí, z podpořené organizace České společnosti paliativní medicíny

Mahulena Mojžíšová a Jiří Krejčí z České společnosti paliativní medicíny přebírají šek od Nadace Jistota zastoupené Jiřím Mifkem.

Centrum paliativní péče nově získalo od Nadace Jistota částku téměř 630 tisíc Kč. Tyto peníze jsou určeny na zvýšení informovanosti praktických lékařů v oblasti paliativní medicíny a na standardizaci nástroje na měření kvality života pacientů metodou IPOS. „Standardizace této metody do českého prostředí přispěje ke zlepšení přímé péče o pacienty, ale také rozvoji oboru paliativní péče, protože systematický sběr dat jednotnou metodikou umožní robustní vyhodnocování efektivity péče a její srovnání včetně mezinárodního kontextu.“, vysvětluje Martin Loučka za Centrum paliativní péče.

Tyto nové projekty přibyly k již probíhajícímu projektu stejné organizace „Konec dobrý, všechno dobré“, který byl na začátku tohoto roku podpořen částkou 263 220 Kč a k podpoře organizace Cesta domů, jež obdržela od Nadace 400 000 Kč.

Kromě těchto projektů podpořených z fondu Jistota, Nadace nedávno podpořila celkem pět subjektů poskytující hospicové služby (Charita Zábřeh, Domácí hospic Vysočina, Hospic svatého Lazara, Hospic sv. Štěpána a Hospic sv. Zdislavy) v rámci výzvy Otevřeného fondu zaměřeného na podporu hospicové a paliativní péče částkou 789 tisíc Kč.