Nově podpořené projekty Otevřeného fondu

Nadace Jistota v rámci další výzvy Otevřeného fondu podpořila šest nových projektů z oblasti sociálního hendikepu. Celkem bylo rozděleno 822 264 Kč.

28. 4. 2017 10:00
Témata

Nadace Jistota bojuje proti sociálnímu vyloučení

Mnoho lidí, včetně dětí, se během života octne v krizi sociálního charakteru, často bez vlastního přičinění. Choulostivá povaha mnohých sociálních hendikepů vyžaduje speciální pomoc, která většinou zahrnuje práci sociálních pracovníků, pedagogů a psychologů. Těší nás, že se můžeme i díky Vám na této pomoci podílet.

Nově podpořené projekty

Nadace Jistota se rozhodla nově podpořit šest neziskových organizací, které pomáhají lidem, zejména právě dětem, ohroženým sociálním vyloučením celkovou částkou 822 264 Kč. Rádi bychom Vám v krátkosti některé z podpořených organizací představili.

Občanské sdružení Smíšek provozuje integrační školičky, které věnují intenzivní péči předškolním dětem ze znevýhodněného prostředí. Jedná se především o děti, které jsou kvůli krizové situaci v rodině a nekompetentnímu zacházení svých rodičů pod dohledem sociálních orgánů nebo soudu. Velkým přínosem Občanského sdružení Smíšek je jejich široký záběr, kdy svou pozornost soustředí nejen na dítě, ale i na rodinu jako celek. Často totiž přesunu dítěte do dětského domova předchází zanedbání z neznalosti matky, která sama prošla dětským domovem či nefunkční rodinou a nikdy si neosvojila základy péče o dítě. Nadace sdružení podpořila částkou 179 000 Kč.

Dětské krizové centrum (DKC) poskytuje okamžitě dostupnou krizovou pomoc těžce traumatizovaným dětem. Děti, které si prošli týráním, sexuálním zneužíváním či jinou formou fyzického i psychického násilí jsou mnohdy odsouzeny k celoživotním psychickým obtížím.

„Zasažena je v podstatě celá osobnost dítěte a je vážně ohrožen jeho zdravý vývoj. Narušené jsou interpersonální vztahy, základy důvěry v dobro světa vůbec; dítě zažívá trvalý pocit ohrožení, nepřijetí, nemůže již uvěřit v lásku nejbližších lidí. Následky mohou být provázené silnými pocity viny, negativním vztahem k sobě samému, snížením sebehodnocení, pocitem pošpinění. U zneužívaných a týraných dětí nacházíme nejednou také rozvinuté depresivní symptomy, statisticky významně zvýšený je výskyt suicidálních pokusů a dokonaných sebevražd."

Zora Dušková, ředitelka DKC

Včasná péče, kterou Dětské krizové centrum dětem poskytuje, pomáhá dětem spět k plnohodnotné budoucnosti. Od Nadace centrum získalo roční podporu v hodnotě 120 000 Kč.

S psychoterapií pracuje i Diakonie ČCE, která se snaží prostřednictvím hry pomáhat dětem, jež se musejí potýkat s potížemi v chování či emocionálním prožívání nebo s náročnou životní situací, jakou může být například rozvod či úmrtí rodičů.

„Hra je pro děti přirozený způsob komunikace. V rámci terapie hrou mohou používat terapeutické pískoviště, barvy, panenky či jiné hračky jako prostředek vyjádření toho co cítí, co je trápí a co si myslí. Hra jiným způsobem otevírá nové pohledy na nejrůznější situace. Hra nabízí možnosti vyjádření jak na úrovni vytvářených scén, tak i na úrovni dotekové a pohybové. Poskytuje proto dětem příležitost vyjádřit se i zcela beze slov.“

Lucie Petříčková, ředitelka organizace Diakonie ČCE

Nadace se na projektu podílí částkou 80 000 Kč.

Spolek ESPEDIENTE orientuje svou pomoc na děti, které se potýkají, nebo se v minulosti museli potýkat s rozvodem rodičů. Zapojením dítěte a rodičů se spolek snaží zamezit negativním dopadům rozvodu rodičů, které si s sebou mohou děti nést po zbytek života. Důležitost preventivní práce s dětmi je zjevná vzhledem k alarmujícím statistikám. Podle ČSÚ se od roku 2000 rozvod dotkl téměř 210 000 dětí do 18 let. V těchto číslech ještě nejsou započteny děti, jejichž rodiče před rozchodem žili v nesezdaném soužití, což může číslo téměř zdvojnásobit. Podpora Nadace činní 93 264 Kč.

Poslední dvě podpořené organizace spojuje jejich zájem pomáhat dospívajícím ohroženým sociálním vyloučením. Khamoro, jež získalo podporu v hodnotě 200 000 Kč, se zaměřuje na mladé lidi z vyloučených lokalit na Karlovarsku a nabízí jim potřebnou podporu v jejich snaze vymanit se z prostředí, které velmi často předurčuje jejich další osudy. 

„Často se jim nedaří přechod na střední stupeň vzdělání. Na základní školu museli docházet povinně, znali své spolužáky. Na vyšší stupeň musejí často dojíždět, s dojížděním nemají zkušenosti. Neznají nové okolí, stydí se za to, odkud jsou. Nemají potřebné vybavení a nejsou podporováni ze své rodiny a svého okolí. Po měsíci školu často opouštějí. Jejich starší kamarádi nemají směr, kudy se ve svém životě ubírat, tíhnou k závislostem, hazardním hrám a neumí využívat svůj potenciál. Dny tráví potulováním. Mladší studenty tento styl života také přitahuje.“, konstatuje ředitel Emil Voráč.

Sdružení D se věnuje dospívajícím z dětských domovů a dalších rizikových prostředí. Usiluje o posílení jejich schopnosti vyrovnat se s riziky dospívání a osamostatňování, snížení rizika sociálního vyloučení a účasti na nezákonném jednání. Zejména se snaží snížit fixaci na vztahy uvnitř dětského domova, interaktivní formou mladým lidem vštípit rizika, která na ně můžou v reálném světě čekat a naučit je jim efektivně čelit. Od Nadace centrum získalo roční podporu v hodnotě 150 000 Kč.

Dlouhodobé projekty

Kromě šesti nově přibyvších se Nadace věnuje i dlouhodobější pomoci.
V programu Doprovázení dává dětem a mladým lidem z dětských domovů naději na hodnotný život a doprovází je na cestě k samostatnosti. V tomto programu byly podpořeny organizace Slezská diakonie pomáhající v ostravském regionu, Letní dům z.ú. ve středočeském kraji a Centrum Don Bosco působící na Pardubicku. Nadace tímto reaguje na výzkum z roku 2015, který odhaluje klíčové problémy mladých lidi po odchodu z dětských domovů. Od roku 2015 Nadace spolupracuje také s Domem Tří Přání, jemuž poskytla finanční prostředky na otevření nového centra v oblasti s vyšším výskytem lidí sociálně znevýhodněných. Další dlouhodobě podporovanou organizací je Sport bez předsudků, jejímž cílem je sportovními aktivitami předcházet vzniku patologických jevů.