Pátý ročník Srdečních záležitostí začíná!

Další ročník Srdečních záležitostí se koná již toto léto, program vyhlašujeme k 5. 6. 2017 a sběr žádostí bude probíhat až do 11. 9. 2017. Začátkem podzimu se tak všichni předkladatelé projektu dozvědí o své případné úspěšnosti.

5. 6. 2017 10:00
Témata

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota určený zaměstnancům Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Projekty těchto zaměstnanců, zaměřené na zdravotně-sociální oblast a oblast rozvoje občanské společnosti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč. Od června se tak může každý zaměstnanec Skupiny KB přihlásit do programu na podporu svého „srdečního“ projektu.

Cílem je umožnit rozšíření a zkvalitnění služby, kterou zaměstnanec - dobrovolník sám ve svém volném čase a bez nároku na odměnu poskytuje.

Projekt musí být realizován na území České nebo Slovenské republiky a základní požadavek je, aby žadatel prokázal své dlouhodobé dobrovolnické nasazení v dané organizaci. Přednost bude dána projektům na podporu rané péče u dětí předškolního věku, sociálně či zdravotně hendikepovaných dětí, dospívajících, dospělých či seniorů a na podporu paliativní a hospicové péče.

Program Srdeční záležitost je specifický i tím, že došlé žádostí hodnotí zaměstnanci Skupiny KB, kteří Nadaci podporují a jsou jejími pravidelnými dárci. V letošním ročníku bude výběr jen na nich.

Formulář žádosti a Podmínky naleznete zde na webu Nadace Jistota a Intranetu KB.

V předchozích letech bylo celkem podpořeno 47 projektů v celkové částce téměř 3,9 milionu korun. Programu se zúčastnili zaměstnanci z centrály i z regionů, z Komerční banky i dceřiných společností, z České i Slovenské republiky. Pokryto bylo téměř celé území ČR.

Program Srdeční záležitost funguje od září 2013 a jeho cílem je podpora zaměstnanců Skupiny KB, aby přihlásili své dobrovolnické projekty se zaměřením na seniory, hendikepované či sociálně vyloučené děti i dospělé. O uplynulých ročnících se dočtete v následujících odkazech - Srdeční záležitost 2013, Srdeční záležitost 2014, Srdeční záležitost 2015 a Srdeční záležitost 2016.