Podporujeme pečovatelskou službu pro seniory

Nadace Jistota ve spolupráci s Komerční pojišťovnou přispěla na terénní pečovatelskou službu v Myslibořicích a Valašském Meziříčí.

25. 8. 2017 10:00
Témata

V srpnu v Nadaci Jistota neleníme a jezdíme po krajích předávat dary z Fondu Skupiny KB. Komerční pojišťovna a.s. se rozhodla podpořit Diakonii ČCE v Myslibořicích a Charitu Valašské Meziříčí.

Diakonie ČCE obdržela dar v hodnotě 80 000 Kč, který umožní navýšit tamní terénní pečovatelskou službu o dalších 0,5 úvazku. Tato služba v současné době pomáhá 45 lidem v Myslibořicích a okolních obcích, jejím hlavním cílem je umožnit těmto lidem co nejdelší setrvání v domácím prostředí. Do krásného prostředí zámku Myslibořice, kde středisko sídlí, se za Nadaci Jistota vydal Tomáš Doležal s Jiřím Novotným z Komerční pojišťovny.

Na stejné účely využije 148 000 Kč od Nadace Jistota i Charita Valašské Meziříčí. Pečovatelská služba Kelč, zřízená Charitou, umožňuje seniorům se sníženou soběstačností, bezpečně setrvat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí, při zachování co nejvyšší míry soběstačnosti, přirozených mezilidských vztahů a kvality života. V současné době pomáhá služba 34 klientům. Charitu navštívil člen správní rady Nadace Jistota Daniel Hořt a za Komerční pojišťovnu Zdeněk Zavadil.