Pokračujeme v podpoře hospicové a paliativní péče

Nadace Jistota v lednu podpořila projekty cesty domů, z.ú. a Centra paliativní péče, jejímž cílem je vzdělávání lékařů, studentů medicíny a odborné veřejnosti v oblasti hospicové péče.

16. 2. 2017 10:00
Témata

Centrum paliativní péče: Konec dobrý, všechno dobré

Cílem této kampaně je motivovat studenty lékařství a ošetřovatelství, aby vnímali paliativní péči jako atraktivní a důležitou součást své budoucí profese. Tím se odbourá hlavní překážka v dostupnosti paliativní péče, kterou je nedostatečná informovanost o paliativní péči mezi zdravotníky, kteří sami nepracují přímo v hospici. A přestože naprostá většina lidí by raději zemřela doma než v nemocnici, kvůli mýtům a nepochopení paliativní péče se k ní v závěru života dostanou pouze 3 procenta pacientů.

Centrum obdrželo na realizaci této kampaně od Nadace Jistota částku 263 220 Kč.

„Paliativní péče je dnes povinnou součástí výuky pouze na jediné lékařské fakultě, a to pouze v krátkém rozsahu několika výukových dní. Na většině ostatních fakultách se neučí vůbec, zhruba na třech bývají nepravidelně vypsané volitelné předměty, které navštěvuje minimum studentů. I když hospicových zařízení přibývá a v ČR je možnost získat atestaci z paliativní medicíny, volí si tento obor jen velmi málo lékařů. Jedním z důvodu je právě i minimální kontakt s problematikou umírání a paliativní péče během pregraduálního vzdělávání."

Martin Loučka, předseda Centra

Centrum paliativní péče je v ČR unikátní organizace svého druhu, jejímž cílem je rozvíjení paliativní péče skrze vzdělávání, výuku a výzkum.

Cesta domů: Cesta domů vzdělává

Paliativní péče jako obor je široce rozkročen mezi zdravotnictví, sociální práci i psychologickou a spirituální specializaci. Jeho výlučnost tkví právě v jeho multidisciplinaritě, na kterou vysoké školy a univerzity zatím neměly čas reagovat. Jedinou organizací věnující se vzdělávání na poli paliativní péče je výše uvedené Centrum paliativní péče. A právě Cesta domů doplňuje jeho akademickou činnost praktickou možností stáží a odbornými přednáškami.

Cílem projektu „Cesta domů vzdělává“ je pokračovat v přednáškové činnosti a vzdělávání odborníků z řad jednotlivých profesí multidisciplinárních týmů (lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů i pastoračních pracovníků) i laické veřejnosti.

„Lektorujeme na odborných fórech i na vzdělávacích akcích pořádaných jednotlivými hospici v regionech. Tím pomáháme vytvářet prostředí otevřené sdílení zkušeností a přispíváme k budování společného know-how. Dalším cílem současného projektu je pokračovat v poskytování odborných strukturovaných multidisciplinárních stáží pro profesionály, nabízet a realizovat specificky zaměřené stážové dny. Nově také reagujeme na poptávku lékařů, kteří se připravují na atestaci v oboru paliativní medicína a chtějí v Cestě domů vykonávat stáže."

Marek Uhlíř, ředitel Cesty domů

Nadace Jistota se zavázala věnovat na realizaci tohoto dvouletého projektu 400 000 Kč.

Cesta domů je nezisková organizace, která od roku 2001 prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám směřujícím ke zlepšení péče o umírající v celé České republice a k budování a předávání nabytého know-how.

Předávání daru
Jiří Mifek z Nadace předává dar Martinu Loučkovi z Centra paliativní péče