• Vše o KB
  • Novinky
  • Pomáháme znevýhodněným dětem a přispíváme na ranou péči

Pomáháme znevýhodněným dětem a přispíváme na ranou péči

Nadace Jistota v únoru rozdělovala finanční prostředky organizacím poskytujícím ranou péči nebo péči o znevýhodněné děti předškolního věku a jejich rodiny. Celkem bylo v rámci Otevřeného fondu Nadace rozděleno 783 190 Kč mezi 6 vybraných projektů.

23. 2. 2017 10:00
Témata

Pomoc dětem s postižením a jejich rodinám

Oblastní charita Kutná hora poskytuje komplexní ranou péči dětem s postižením a jejich rodinám na území Středočeského kraje. Příspěvek Nadace ve výši 159 987 Kč pokryje část osobních nákladů na mzdy sociálního pracovníka pracujícího s rodinami.

Oblastní charita Kutná hora pomáhá rodinám předčasně narozených dětí a dětí s nejrůznějším postižením včetně poruch autistického spektra. Do programu rané péče jsou zapojeny rodiny s dětmi do 7 let.

„Ranou péči poskytujeme především terénní formou, doplňkově také ambulantní. Rodinám nabízíme podporu a provázení formou konzultací v rodinách tak, aby mohly přijmout svoje dítě s jeho odlišnostmi a aby věděly, jak jej rozvíjet. Díky včasné intervenci se může dítě co nejlépe rozvíjet a v budoucnu se v důsledku toho může maximálním způsobem zařadit do běžného života."

Markéta Sieglerová, vedoucí služby

Vytváření zdravého emocionálního vývoje u dětí bez rodin

Další z podpořených organizací je ŠAFRÁN dětem o.p.s. a její projekt "Bezpečná stopa". Ten se zaměřuje na zvýšení kvality života dětí z dětského domova, které zažily zkušenost ztráty bezpečí a bazálních jistot v důsledku odloučení od svých rodičů.

Program staví na principech porozumění dětem se znevýhodněními a soustředí se na navázání kontaktu (saturace základních potřeb, péče, pozornost, bezpečí, doteky) a rozvoj různých forem komunikace. Příspěvek Nadace Jistota ve výši 130 500 Kč poputuje právě na financování tohoto programu.

Projekt Bezpečná stopa se snaží vytvářet „paměťové stopy“ vyvolávající příjemné pocity, jež má dítě spojené s konkrétním prostředím a situací, v níž se cítilo dobře.  Tyto paměťové stopy jsou klíčové pro vytvoření pocitu bezpečí, lásky a přijetí ve společnosti.

„Dlouhodobý vztah dítěte s dospělým má vytvořit prostor pro rozvoj schopností dítěte komunikovat s okolním světem. Každé dítě zařazené v projektu dostává kufřík bezpečí, věc, jež ho bude doprovázet na další cestě a stane se oporou v období změny prostředí či jeho sociálního pole. Vše, co kufřík obsahuje, jsou věci, které se používaly k vytváření pozitivních zkušeností a prožitků. Jsou vyrobeny pro každé dítě individuálně podle zjištěných skutečností, tedy podle jeho specifických potřeb a toho, co má rádo, co mu vyhovuje."

Šárka Francírková, ředitelka

Podobný projekt byl v roce 2016 podpořen pro organizaci Rodinné integrační centrum

Příprava dětí ohrožených sociálním vyloučením na vstup do základní školy

Další oblastí, kterou Nadace podpořila, byla intenzivní práce s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí a s jejich rodinami. Především jsme podpořily organizace, které se zaměřují na  přípravu těchto dětí na nástup do základní školy.

Podpořeny byly organizace Tosara, z.s.,  Vzájemné soužití o.p.s., IQ Roma servis, z.s. a Oblastní charita Most. Na jejich projekty bylo rozděleno téměř 500 000 Kč.

„Kvůli absenci předškolní výchovy, která ani ze strany rodičů doma není dostatečná, nemají tyto děti možnost získat znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšný vstup na základní školu, kde pak brzy selhávají a přecházejí na ZŠ praktickou, která do značné míry uzavírá cestu k jejich dalšímu rozvoji, vzdělání i vstupu na trh práce. " vysvětlila Jana Rejžková z organizace Tosara z.s.

Předškolní kluby

Projekt organizace Vzájemné soužití o.p.s. má za cíl dovybavit předškolní klub Brouček a umožnit tak pravidelnou docházku (převážně romským) dětem z vyloučené lokality Hrušov na Ostravsku. Podobné zařízení zatím v regionu není a jeho vznik podpoří úspěšnou sociální integraci dětí a odbourání jejich bariér v přístupu ke kvalitnímu vzdělání.

„Děti, které ač nemají stejnou startovací čáru jako ostatní vrstevníci, tento sociální hendikep smažou, úspěšně překonají bariéry, naučí se potřebné dovednosti a znalosti, budou sebevědomější, zvědavé, motivované, budou se těšit do mateřské školy, zvyklé na režim, pravidla a různorodý kolektiv," vysvětlil ředitel Vzájemného soužití, Sri Kumar Vishwanathan.

Podobný klub byl podpořen i pro brněnský spolek IQ Roma servis.

„Činnost Předškolního klubu jedna z posledních možností, jak se na vstup do mateřské školy v rámci povinného roku předškolního vzdělávání, popř. základní školy připravit. Z naší dosavadní praxe se ukazuje, že pravidelné navštěvování předškolního klubu přispívá k vytvoření důvěry romských dětí a jejich rodičů k osobám mimo rodinný kruh a k přijetí hodnoty vzdělání. Tím pozitivně ovlivňuje budoucí udržení dítěte v dalším vzdělávacím procesu," vysvětlila ředitelka IQ Roma servis, Katarína Klamková.

Terénní práce s rodinami

Předškolní klub provozuje na mostecku také Oblastní charita Most. Ten nabízí podobné vyučovací metody jako jsou ve školkách. Rozdíl je v tom, že jsou poskytovány v menší skupině, čímž je zajištěn individuální přístup. Kromě toho však charita nabízí také další, především terénní práci s rodinami ze sociálně vyloučeného prostředí.

„Hlavním cílem aktivit projektu Janováček, je asistence rodičům při výchově a vzdělávání jejich dětí. Tedy zajištění růstu osobnostních kvalit u dětí ze sociálně slabých, převážně romských, rodin. Tyto děti mají často i psychosociální problémy. Hrozí jim závažnější potíže ve škole a těžko komunikují s okolím.  Děti jsou těžko zvladatelné, těžko motivovatelné a trpí tím, že se jim jejich rodiče dostatečně nevěnují," popsala Eva Cenkovičová, ředitelka.

Stejnou službu, tentokrát však v Praze, provozuje také spolek Tosara

„Rodinám s předškolními dětmi poskytujeme komplexní poradenství a asistenci navázané na vzdělávací služby. Pro děti je určen předškolní klub, který alespoň do určité míry nahrazuje docházku do běžné mateřské školy," vysvětlila Jana Rejžková z Tosara, z.s.