Proběhlo další kolo Otevřeného fondu

Nadace Jistota v posledním kole Otevřeného fondu, tentokrát zaměřeného na prevenci sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných, rozdělila 1 013 556 Kč mezi šest vybraných organizací.

26. 9. 2017 10:00
Témata

Společnost Kokoza, o.p.s. dostala od Nadace Jistota 200 000 Kč na poskytování komplexního pracovního tréningu pro lidi s duševním onemocněním. Práce v komunitní zahradě, kterou Kokoza poskytuje, může mimo jiné pomoci nemocným neupadnout do sociální izolace. Tato izolace má velmi negativní dopad, jak na život nemocného, tak i na společnost jako takovou, v níž může podpořit vznik sociálně patologických jevů.

Diakonie ČCE - středisko Rolnička v Soběslavi použije nadačních 197 316 Kč na provoz keramické dílny a na nákup pece. Rolnička je jedinou chráněnou dílnou na Táborsku a nabízí uplatnění lidem, kteří by se na trhu práce jinak uplatnili jen těžko.

Borůvka Praha o.p.s. získala 177 140 Kč na projekt „Pracují, tedy jsem!“, v rámci tohoto programu Borůvka pracuje s lidmi s tělesným postižením. V TA KAVÁRNĚ a Obchůdku Borůvka provozuje Borůvka intenzivní pracovně-tréninkový program. Tento trénink klientům umožní rozvinout vlastní iniciativu, samostatnost a co největší možnou nezávislost na sociálních a pomocných službách. Borůvka se těší velké úspěšnosti, kdy 70% účastníků programu si po jeho dokončení skutečně najde práci.

POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. dostala 173 600 Kč na přípravu kurzu Cateringový specialista, který připravuje lidi s mentálním postižením na práci pomocné obsluhy v cateringu. Absolventi kurzu mohou zůstat v sociálním podniku Kavárna Bílá vrána, nebo snáze najít práci jinde v oboru.

Maturus, o.p.s. obdržel 160 000 Kč na provoz tréninkového pracoviště grafického studia, které zaměstnává osoby s handicapem. Na tréninkovém pracovišti Maturu mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a další lidé s handicapem pracovat a vzdělávat se pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech. Maturus tímto způsobem usiluje o zvýšení jejich šancí na pozdější uplatnění na otevřeném pracovním trhu.

Poslední z podpořených organizací, Společnost „E“ použije 105 500 Kč od nadace na realizaci poskytování jediného odborného poradenství lidem s epilepsií v celé ČR, konkrétně na jeho personální zabezpečení. Epilepsie má často oproti zdravotním důsledkům mnohem větší dopad na psychosociální život lidí s epilepsií. Z důvodu stigma, předsudků, strachu a obav často zažívají oni i jejich rodiny samotu, izolaci, vyčerpání a pocit beznaděje. Těmto jevům se Společnost "E" snaží zamezit.