Rozdělování z Fondu Skupiny KB pokračuje

Nadace Jistota ve spolupráci s KB Penzijní společností podpořila další dvě organizace, které pečují o seniory. Tentokrát v Moravskoslezském kraji. Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. v Opavě obdrželo 138 000 Kč a Spokojený senior – KLAS z.s. v Brně 71 000 Kč.

7. 9. 2017 10:00
Témata

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. je obecně prospěšnou společností, jenž byla založena jako občanské sdružení v roce 2003. Od svého založení nepřetržitě poskytuje služby ve prospěch seniorů a osob se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji. 138 000 Kč od Nadace Jistota je určeno na osobní asistenci pro seniory zůstávající v domácnosti. Do Opavy se vydal za Nadaci Jistota Tomáš Talaš spolu a Milošem Rýznarem z KB Penzijní společnosti a Josefem Bugnerem z pobočky KB v Opavě.

Druhá podpořená organizace, Spokojený senior – KLAS, organizuje unikátní aktivizační programy pro seniory. Důvodem, proč tato organizace vznikla, bylo jasné vymezení a zacílení na problematiku stárnutí populace, aktivizaci seniorů, vzdělávání seniorů i osob o ně pečujících. Nadace Jistota podpořila projekt „Terénní posilovna paměti“, který se zaměřuje na seniory trpící Alzheimerovou chorobou, způsobující ztrátu kognitivních schopností člověka. Tréninky paměti pomáhají zmírnit příznaky této nemoci, respektive zabraňují jejich zhoršování.

„Projekt Terénní posilovna paměti vychází z více než roční zkušenosti poskytování programu tréninku paměti pro seniory s Alz.demencí prvního a druhého stupně. Doposud probíhala výuka přímo v našich prostorách. Nicméně někteří účastníci museli kurz postupně opustit, protože došlo k jejich zhoršení orientace v prostoru a tak již nebyli schopni do učebny dojít. Proto jsme uvažovali o inovaci myšlenky na terénní posilovnu paměti.“

Marcela Ondrůjová, předsedkyně představenstva Spokojeného seniora

Do brněnské organizace zavítala, spolu s Tomášem Talašem, Michalela Drachovská z KB Penzijní společnosti.

Zástupkyně KB PS společně s předsedkyní představenstva organizace Spokojený senior
Zástupkyně KB PS Michala Drachovská společně s předsedkyní představenstva organizace Spokojený senior – KLAS Marcelou Ondrůjovou a Tomášem Talašem z Nadace Jistota.
Předávání daru v Centru pro zdravotně postižené
Josef Bugner a Miloš Rýznar předávají dar v Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje.