Z Otevřeného fondu poputují peníze na hospicovou péči

Proběhlo III. kolo Otevřeného fondu zaměřené na hospicovou péči, v jehož rámci Nadace rozdělila 788 800 Kč.

28. 6. 2017 10:00
Témata

V Nadaci Jistota proběhlo III. kolo Otevřeného fondu tentokrát zaměřené na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěné v lůžkových hospicích a na podporu mobilní domácí hospicové péče. Zejména byla podpora zaměřena na péči o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a podporu jejich blízkých.

Celkem Nadace rozdělila 788 800 Kč a to mezi pět organizací po celé České republice.

Přímo na mzdy zaměstnanců v přímé péči o pacienty půjde 100 000 Kč v Domácím hospici Vysočina, o.p.s. v Novém městě na Moravě a 175 000 Kč v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích. V Charitě Zábřeh pokryje 192 800 Kč mzdu koordinátora domácí hospicové péče. Liberecký Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. použije 129 000 Kč od Nadace Jistota na kurz krizové intervence a další potřebná školení pro své zaměstnance. V Hospici svatého Lazara, z.s. v Plzni je 192 000 Kč určeno na práci ergoterapeutky.

Kromě Otevřeného fondu čerpá Nadace Jistota na podporu paliativní péče i z Fondu Jistota v rámci dlouhodobých projektů. Nově takto spolupracuje s Českou společností paliativní medicíny na projektu zaměřeném na dětskou paliativní medicínu, na němž se podílí částkou 1 230 000 Kč. Pokračuje ve spolupráci s Centrem paliativní péče, jemuž přispěla částkou 628 830 Kč na vzdělávání praktických lékařů v oblasti paliativní péče a na standardizaci nástroje pro měření kvality života pacientů. Tyto projekty přibyly k již probíhajícímu projektu stejné organizace „Konec dobrý, všechno dobré“, který byl podpořen částkou 263 220 Kč. Společně se spoluprací s Cestou domů, která získala podporu Nadace v hodnotě 400 000 Kč na projekt „Cesta domů vzdělává“ činní nadační podpora paliativní a hospicové péče v aktuálně nasmlouvaných projektech 3 310 850 Kč.

Návštěva u klientky
Návštěva u klientky (Domácí hospic Vysočina)