• Vše o KB
  • Novinky
  • Druhé kolo Otevřeného fondu bojuje se sociálním hendikepem dětí a dospívajících

Druhé kolo Otevřeného fondu bojuje se sociálním hendikepem dětí a dospívajících

Máme za sebou další kolo Otevřeného fondu, tentokrát zaměřeného na prevenci sociálního hendikepu u dětí a mládeže. Bylo podpořeno 5 projektů v celkové hodnotě 799 770 Kč.

22. 4. 2018 10:00
Témata

V druhém kole Otevřeného fondu jsme se zaměřili na prevenci výchovných a vztahových problémů u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívající mládeže. Nově podpořené projekty by se daly tematicky rozdělit do tří hlavních skupin prevence rizikového chování na sociálních sítích, prevence, diagnostika a terapie syndromu týraného a zneužívaného dítěte a podpora v náročných životních situacích.

Do první skupiny spadá projekt Virtuální prevence od Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, který byl podpořen částkou 146 710 Kč. Projekt se skládá ze tří projektových aktivit, kterými jsou primární prevence na základních a středních školách Plzeňského kraje, primární prevence v nízkoprahových Klubech pro děti a mládež a Streetwork in chat. Vychází z potřeby pružně reagovat na změny, které se postupně dějí v oblasti chování dětí a mládeže. Mění se jejich potřeby, ideály, způsob komunikace i trávení volného času. Diakonie tedy cíli svoji práci do oblasti virtuálního světa, do sociálních sítí, které přejímají velkou část komunikace mezi mladými lidmi, jsou nositeli informací a bohužel často informací, které jsou postaveny na předsudcích či mýtech nebo jen na nesprávné interpretaci.

Do druhé skupiny patří projekt „Když je lásky míň než málo – komplexní interdisciplinární péče o děti týrané, sexuálně zneužívané, zanedbávané – a jejich rodiny“ pražské organizace s celorepublikovou působností Dětské krizové centrum, z.ú. Tato organizace je v českém prostředí výjimečná svou cílovou skupinou, kterou jsou týrané, zanedbávané či sexuálně zneužívané děti, kterým poskytuje komplexní a okamžitou pomoc. Odborný interdisciplinární tým Dětského krizového centra sestává z psychologů, terapeutů, krizových interventů, sociálních pracovníků a právníků. Tým doplňují také externí supervizoři.  Finanční podpora 200 000 Kč poslouží na mzdové prostředky odborných pracovníků v přímé péči.

Sociálně hendikepovaní

Centrum LOCIKA v Praze dostalo od Nadace Jistota 199 300 Kč na projekt Včas a spolu bez násilí. Cílem tohoto projektu je poskytnout odbornou specifickou pomoc 200 dětem a dospívajícím ohroženým domácím násilím, tak aby se mohly vyrovnat s následky prožitého traumatu a posílit zdravé vztahy v rodině. Domácí násilí má velmi negativní dopad i na oba rodiče, děti v nich nemají adekvátní oporu a i jejich vzájemný vztah je deformován násilím v rodině.  Pro posílení rodičovských kompetencí, změnu škodlivých rodičovských postojů a posílení zdravých vztahů s dětmi mohou oba rodiče využít jak individuálních poradenských konzultací, tak docházku do psychoterapeutické skupiny. Rovněž mohou využít programů, které pracují se změnou v přímé interakci dítě-rodič. Mezi takovéto programy v LOCICE patří především videotrénink interakcí a terapie vztahu dítě-rodič za využití expresivních technik.

Třetí skupinu reprezentují další dvě podpořené organizace. Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. bylo podpořeno částkou 107 030 Kč na projekt Den s dítětem, který umožňuje setkávání dětí s jejich uvězněnými otci. Dítě dostává příležitost prožít se svým odsouzeným otcem celý den  ve skupině dětí přibližně stejného věku. Pro děti a otce je připraven celodenní program, při kterém mohou zažít mnoho pozitivních společných zážitků, které obnoví a posílí jejich vztah přirozeným způsobem a bude motivovat rodiny k dalším návštěvám. Kromě společného programu,  her, soutěží a sportů bude čas na soukromé rozhovory mezi otci a dětmi, a také čas na poradenské konzultace přítomných odborníků. 

„Děti, jejichž rodiče byli zatčeni a uvězněni, čelí zvláštním těžkostem. Dle četných zahraničních výzkumů náhlé oddělení od rodiče přináší pocity strachu, úzkosti, zlosti, smutku, deprese a viny. Dítě se zatčením rodiče ocitá ve zmatku. Nerozumí situaci, neorientuje se, má strach co bude s rodičem a s ním samotným. Má spoustu otázek a obav, které ovlivňují jeho schopnost soustředit se na běžné každodenní úkoly.“ Popisuje situaci Gabriela kabátová, ředitelka organizace.

Podpořeno bylo i Charitní sdružení Děčín a to částkou 146 730 Kč na pokrytí mzdových nákladů terénních pracovníků, kteří docházejí pravidelně do rodin v krizových situacích. Jedná se často o problémy táhnoucí se po několik generací spojené s vysokou zadlužeností a nízkými rodičovskými kompetencemi, což dohromady výrazně snižuje motivaci a schopnosti rodin se svou situací něco dělat. Pro změnu situace v rodinách je vhodné dlouhodobé doprovázení, kdy pracovnice CHSD dochází do rodin 1-3x týdně a pomáhá jim jejich situaci řešit. Děčínsko patří z dlouhodobého hlediska k nejproblematičtějším regionům v republice. Podle údajů České hospodářské komory se řadí mezi 5 regionů s nejvyšší nezaměstnaností a je na tom úplně nejhůř, co se úrovně vzdělanosti obyvatel týče.