Jak dopadla Srdeční záležitost?

Máme za sebou šestý ročník Srdeční záležitosti, programu podporujícího projekty, na kterých se dobrovolnicky podílejí zaměstnanci Skupiny KB. Podpořeno letos bylo 10 organizací celkovou částkou 951 230 Kč.

12. 10. 2018 10:00
Témata

Program Srdeční záležitost podporuje dobrovolnické zapojení zaměstnanců Skupiny KB tím, že umožňuje poskytnutí podpory v hodnotě až 100 000 Kč organizacím, jež jsou pro zaměstnance srdeční záležitostí a kde se dobrovolnicky angažují. I letos hodnotila projekty komise složená z našich nejvýznamnějších dárců – tedy opět zaměstnanců KB. A jak že to tedy dopadlo?

Stejně jako loni bylo podpořeno i Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú. Letos se jejich projekt týká pobytů na komunitní chalupě Lužanka, které budou sloužit především rodinám s dětmi se závažným zdravotním znevýhodněním, pro které jsou obtížně dostupné běžné služby v této oblasti. Se Sdružením spolupracuje Ladislav Kadleček, který tak pomohl na pobyty získat 100 000 Kč.

Loňskou podporu si prodloužilo i Dětské denní centrum Beruška pří základní škole v Bruntále, kde pomáhá Martin Rozprým. Návazný projekt řeší dovybavení stávající učebny hudební výchovy o nové prvky tak, aby ji bylo možno nově využít také pro účely dětí s postižením a dětí v rámci inkluze. Na nové vybavení přispěje Nadace Jistota 100 000 Kč.

Jiří Stýblo získal podporu pro organizaci EDA cz, z.ú., která pracuje s rodinami dětí se zrakovým postižením. Příspěvek 100 000 Kč je určen na konzultace v oblasti pohybového rozvoje, které jsou nedílnou součástí komplexní péče o tyto rodiny.

Marie Čakijová se dobrovolnicky angažuje v Hipocentru Robin z.ú., pro které tak získala 100 000 Kč na mzdové náklady vodiče koní. Hipocentrum Robin se zaměřuje na práci s dětmi s poruchou autistického spektra. Pomocí projížděk na speciálně trénovaných koních za přítomnosti vodiče a terapeuta pracují na zvládání emocí a rozvíjení komunikace a soustředění těchto dětí.

Pro hipocentrum získala 100 000 Kč i Zuzana Čapková, která se dobrovolnicky zapojuje do práce Centra hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. Cílem projektu je pořádání týdenních hiporehabilitačních pobytů pro děti v rané péči a předškolním věku, které by jinak byly nuceny absolvovat terapie v nemocničním prostředí.

Kateřina Večeřová získala 68 250 Kč na projekt „Se ZIPem za školním úspěchem“, který cílí na děti ze sociálně slabých rodin a umožní jim doučování a tím i možnost překonat sociální vyloučení. Doučování zaštiťuje organizace Salinger, z.s.

Podpořena byla i organizace Prostor pro rodinu, z.ú., pro kterou dobrovolničí Lajla Hradilová– Kotačková. Za získaných 100 000 Kč bude zajištěno několika matkám samoživitelkám dostupné hlídání dětí tak, aby jim bylo umožněno skloubit péči o rodinu s pracovním životem.

Tomáš Kiss spolupracuje se Střediskem rané péče SPRP v Olomouci, pro které tak získal 88 500 Kč na projekt „Jsme v tom společně!“. V rámci projektu budou nakoupeny speciální pomůcky pro děti s postižením a hrazeny konzultace psychologa, muzikoterapie a další aktivity.

Naděje pro děti úplňku, z.s. se zabývá osvětou v oblasti autismu. Michal Obručník, který s organizací spolupracuje tak napomůže částkou 100 000 Kč k natáčení dokumentárního seriálu o rodinách dětí s autismem.

Stanislava Ouská svou dobrovolnickou aktivitou napomohla k nákupu Maxic boxu v hodnotě 94 800 Kč, speciálního interaktivního projektoru, který umožní vzdělávání i dětem s postižením, do Mateřské školy speciální, Sluníčko.

Máme velkou radost, že se mezi zaměstnanci Skupiny KB najde tolik lidí, kteří ve svém volném čase pracují na tom, aby byl svět lepší i pro ty, kteří se musí potýkat s nějakým hendikepem. Děkujeme za to!

Srdíčka