Nadace Jistota pomáhá zdravotně hendikepovaným

Proběhlo čtvrté a letos poslední kolo Otevřeného fondu Nadace Jistota zaměřené na prevenci sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných. Podpořeny byly čtyři organizace, mezi které jsme rozdělili 735 629 Kč. Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání.

13. 9. 2018 10:00
Témata

Jednou z podpořených organizací je budějovický Aditus Pro, z.ú, který od nás dostal 175 000 korun na projekt Chtít – umět – moci. Projekt je pokračováním projektu ZELEŇ-ÚKLID-ÚDRŽBA, který jsme podpořili před dvěma lety a který umožnil vznik skupiny lidí s především mentálním hendikepem, jež provozuje drobné zahradnické práce a sekání trávy na otevřeném pracovním trhu. Náplní nového projektu je uskutečnění pracovně rehabilitačního programu v prostředí tohoto chráněného pracoviště nabízejícího pod patronací pracovního asistenta účastníkům programu příležitost pro pravidelné zapojení do reálného světa práce, získávání pracovních dovedností, návyků a zkušeností a pro 1-2 absolventy programu také plnohodnotné zaměstnání.

Zdravotně hendikepovaní

Další pro nás již známá organizace, kterou jsme podpořili je Okamžik, z.ú, který se věnuje práci s nevidomými. 174 000 korun od Nadace Jistota půjde na projekt „Kultura a hmateliér“. Hmateliér je ateliér a dílna hmatového modelování, kde lidé se zrakovým postižením vytváří dekorativní předměty a umělecké objekty. Hmateliér využívá speciální techniky práce s keramickou hlínou přizpůsobené přirozeným hmatovým schopnostem nevidomých. Ti tím získají možnosti dalšího pracovního uplatnění a sebedůvěru k překonávání svého hendikepu. Hmateliér poskytuje i psychologickou podporu v jejich náročné životní situaci prostřednictvím umělecké tvorby.

ERGO Aktiv, o.p.s. je organizace pracující s lidmi po cévní mozkové příhodě. Celkem se jen na území hlavního města nachází téměř 35 tisíc osob s následky po CMP a skoro jedna třetina těchto osob jsou mladí lidé v produktivním věku. Kvůli trvalým následkům získaného poškození mozku zůstává mnoho z nich celoživotně závislých na pomoci svého okolí, nevrací se do zaměstnání a kvalita jejich života (i osob pečujících) je dlouhodobě snížena. Vzniká tím významný sociální i ekonomický problém, který stávající zdravotní a sociální služby nedokáží účinně řešit. Projekt „Do práce s hendikepem“, na který jsme přispěli 186 849 korun přistupuje na pomoc ve chvíli, kdy klient prošel intenzivním rehabilitačním procesem a měl by se znovu zapojit do aktivního života. Předpracovní poradenství a tréninková místa vytváří finální článek rehabilitačního procesu a prakticky pomáhá lidem se získaným poškozením mozku v návratu do zaměstnání.

Čtvrtá z podpořených organizací je Pestrá, o.p.s. s projektem „Bez bariér - pestrá podpora lidí s těžkým tělesným postižením“, na kterém se podílíme částkou 199 780 korun. Cílem projektu je personální a finanční zajištění asistence na pracovišti pro zaměstnance s těžkým tělesným postižením, dále pak personální a finanční zajištění pozice manažera cestovní agentury, kterou zastává člověk s těžkým tělesným postižením a zajištění vzdělávacího kurzu pro zdravotně postižené zaměstnance, který není pro tyto zaměstnance běžně přístupný. Organizace Pestrá se zabývá cvičením asistenčních psů, podporuje lidi s postižením v soběstačnosti a samostatnosti, zaměstnává lidi s postižením a provozuje sociální podnik Pestrá cestovka.