Nové projekty podporují hospicovou a paliativní péči

Třetí kolo Otevřeného fondu bylo zaměřené na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěných v lůžkových hospicích a podporu mobilní domácí hospicové péče. Letos byly podpořeny čtyři organizace celkovou částkou 780 890 Kč

21. 6. 2018 10:00
Témata

Částkou 198 484 Kč byl podpořen Hospic sv. Josefa v Rajhradě při Oblastní charitě Rajhrad. Část peněz je určena na vzdělávání zdravotnického personálu v přímé péči. Zaplacen bude například certifikovaný kurz, který je zaměřen na získání odborné způsobilosti pro úzce vymezenou ošetřovatelskou činnost a to katetrizaci močového měchýře u mužů v komplexní péči o nemocného s permanentním močovým katetrem. Pacienti, často imobilní, žijící ve svém sociálním prostředí, nemají jinou možnost než dojet na výměnu močového katetru do nemocničního zařízení. Cesta do nemocnice je pro ně již často vyčerpávající, proto je cílem vyškolit ošetřovatelský personál a zajistit tak výměnu permanentního katetru v domácím prostředí. V Hospici sv. Josefa také pořídí kartičky, které věnují rodině zesnulého, se kterou byli v intenzivním kontaktu během času umírání rodinného příslušníka, smrtí ale jejich návštěvy končí. Kartička bude sloužit jako poděkování za péči, kterou rodina zemřelému věnovala a zároveň na ní bude uveden i telefonní kontakt na službu mobilního hospice, kam bude mít rodina možnost kdykoliv zavolat a domluvit si pozůstalostní návštěvy. Tyto návštěvy rodinných příslušníků jsou důležitou součástí hospicové péče. Z peněz bude pokryta i část mzdových nákladů pracovníků v přímé péči

Oblastní charita Ústí nad Orlicí byla podpořena částkou 193 406 Kč. Předmětem projektu je zajistit místně a časově dostupnou, kvalifikovanou a vybavenou hospicovou péči na území Orlickoústecka. Peníze budou rozděleny na mzdu paliativního lékaře, vzdělávání sester (včetně již zmíněného kurzu katetrizace) a nákup pomůcek potřebných  pro hospicovou péči, které pojišťovny neproplácí.

Další podpořenou organizací je Domácí hospic sv. Martina při Oblastní charitě Břeclav, který od nás dostal částku 190 000 Kč. Peníze poslouží na částečné mzdové náklady, umožní absolvovat kurzy rozvíjející nové techniky péče o umírající a zbyde i na koupi dvou nezbytných pomůcek pro poskytování domácí paliativní péče – kyslíkového koncentrátoru a osobního lineárního dávkovače léků.

Trochu odlišný hospic jsme podpořili v Kostelci nad Orlicí. Perinatální hospic Dítě v srdci, z.s. je organizace, která pomáhá rodinám, které utrpěly ztrátu dítěte během těhotenství, při porodu nebo těsně po porodu, kdy místo radosti z očekávaného nového života přichází smutek a strach z budoucnosti. 199 000 Kč od Nadace Jistota poslouží na vzdělávání jejich pracovníku v terénu, mzdové náklady poradce pro pozůstalé a výrobu takzvaných „memoryboxů“. Memorybox je vzpomínkový košík s víkem, jehož obsah se využívá při narození mrtvého dítěte či pro dítě, které žije jen krátkou chvíli . Memorybox obsahuje speciální malý obleček na miminko (tyto děti se často rodí velmi malinké a i nejmenší konfekční velikost je jim příliš velká), dečku, ručně vyrobenou hračku, sadu na otisky ručiček a nožiček, ručník a žínku, vonný olejíček, dětskou knížku a informační materiál pro blízkou rodinu. Výroba těchto memoryboxů je i součástí terapie pro rodiče, které ztráta dítěte postihla.

Hospicová péče