• Vše o KB
  • Novinky
  • Proběhlo první kolo letošního Otevřeného fondu zaměřeného na ranou péči a péči o předškolní děti

Proběhlo první kolo letošního Otevřeného fondu zaměřeného na ranou péči a péči o předškolní děti

Zejména jsme se v této výzvě zaměřili na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Celkem bylo podpořeno 6 organizací částkou 814 400 Kč.

22. 2. 2018 10:00
Témata

V Praze sídlící Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. od nás obdrželo 200 000 Kč na projekt „První kontakt“. Projekt nabízí podporu rodinám, které procházejí diagnostikou sluchového postižení. Jedná se většinou o rodiny s novorozenými dětmi, jimž vyšel pozitivně novorozenecký screening sluchu, který se provádí přímo v porodnici. Ročně je takto zachyceno cca 10 000 dětí, z toho je sluchová vada potvrzena u cca 100 dětí. V ČR však chybí jednotný systém screeningu a proto chybí i jednotný přístup, jak rodiče o sluchu a vyšetřeních informovat. Tuto mezeru zaplní právě podpořený projekt, který nejenže rozšíří dostupnost informací do všech porodnic, ale také poskytne možnost dalších konzultací a podpory.

Znakující medvěd Centra pro dětský sluch Tamtam
Znakující medvěd Centra pro dětský sluch Tamtam

Farní charitu Česká Lípa jsme podpořili částkou 52 800 Kč, za kterou bude umožněno deseti dětem ze sociálně slabšího prostředí chodit na obědy ve školce po dobu jednoho školního roku. Sociální služba „SAS – Startér“, která pomoc zprostředkovává, se zaměřuje na pomoc rodinám či pečujícím osobám s nezaopatřenými dětmi při překonávání tíživé životní situace. Těmto rodinám po pokrytí všech výdajů spojených s bydlením, chodem domácnosti a péči o děti často nezbývají peníze na to, aby dětem kupovaly obědy. Nezaplacené obědy se pak stávají důvodem absence dítěte ve školce, u starších dětí pak také špatným prospěchem. Rodiče se stydí vůči svému okolí, že nemohou svým dětem platit obědy, a proto děti do školky nedávají. Děti se tak stávají sociálně vyloučené, netráví čas se svými vrstevníky ve školce, jsou fyzicky slabé a náchylné k nemocem.

Další podpořenou organizací je pražská Jahoda o.p.s., která od Nadace Jistota získala 178 200 Kč na provoz dvou rodinných center. Tato centra nabízejí bezplatnou pomoc v sociálně-právní oblasti rodinám, které se ocitnou v krizové situaci. Pracují například i s rodinami cizinců, kterým pomáhají s pochopením naší kultury a systému. Cílem pracovníků rodinných center je zvýšení informovanosti rodičů v oblastech života, které pro ně mohou představovat určité riziko v rámci fungování rodiny. Rodiče tak získají potřebné informace, praktické nácviky, interaktivní přednášky, kurzy a další aktivity. Smyslem aktivit je vést rodiče k zodpovědnosti za budoucí život svých dětí.

Podobný projekt jsme podpořili i v organizaci Help-in o.p.s. v Bruntále a to částkou 150 000 Kč. Peníze jsou v tomto případě určeny čistě na mzdy rodinných asistentek. „Prioritou je pro rodinné asistentky umístění dětí do předškolních a školních zařízení tak, aby se zvýšila jejich šance na sociální začlenění a tím na lepší život. To, co předchází samotnému umístění do školek a škol, je u mnoha klientů pečlivě naplánovaný postup sestávající jak z návštěv u odborníků poskytujících pomoc v procesu pedagogické a sociální integrace, tak komunikaci se školskými zařízeními, pedagogy, aktivizační práce s rodinou a soustavnou práci s dětmi.“, popisuje službu ředitelka organizace Jana Hančilová.

Částkou 105 400 Kč jsme přispěli na rozšíření a zkvalitnění sociální služby raná péče v centru ARPIDA z.ú. v Českých Budějovicích. Tato služba se zaměřuje na pomoc dětem s tělesným či s kombinovaným postižením, jejichž integrace do společnosti je zpravidla složitější. Rodinám s dětmi v předškolním věku nabídne sociální služba volnočasové aktivity, které by měly přispět k rozvoji a přípravě dětí na předškolní vzdělávání. Děti budou moci využít školičku „nanečisto“, různé kroužky, zúčastnit se hudebně-pohybových her i výtvarných aktivit, kromě toho budou moci využít konzultace s odborníky ať už se jedná o sociální pracovníky,  psychologa či třeba ergoterapeuta.

Pražskému středisku Diakonie ČCE přispějeme částkou 128 000 Kč na pomůcky pro rehabilitaci smyslového vnímání dětí se speciálními potřebami do stávající půjčovny těchto pomůcek. Jedná se zejména o pomůcky pro rozvoj stability, rovnováhy a koordinace - jak v oblasti hrubé tak jemné motoriky pro děti od 0 do 7 let věku s kombinovaným postižením. Realizace projektu bude velkým přínosem i pro rodiny v tíživé finanční situaci, protože nebudou muset vynakládat vlastní prostředky pro pořízení pomůcky, o jejímž dopadu na zdravotní stav jejich dítěte neměli možnost ani příležitost se přesvědčit.