• Vše o KB
  • Novinky
  • První kolo Otevřeného fondu 2019 je zaměřené na ty nejmenší

První kolo Otevřeného fondu 2019 je zaměřené na ty nejmenší

S koncem roku 2018 jsme zveřejnili Grantový harmonogram na příští rok 2019. První výzvou Otevřeného fondu je výzva zaměřená na ranou péči a péči o předškolní děti. Zejména se jedná o komplexní podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby s cílem zvýšení kvality života dětí. Pakliže se Vaše nezisková organizace zaměřuje na programy rané péče, můžete si aktuálně u Nadace Jistota požádat o příspěvek.

18. 12. 2018 10:00
Témata

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům

  • Oblast rané péče a péče o děti předškolního věku
  • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad nestátních neziskových organizací
  • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

Příklady dobré praxe (uznatelné náklady)

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, podporující připravenost dětí ze sociálně vyloučeného prostředí na vstup do běžného předškolního, resp. základního vzdělávání
  • Podpora a poradenství rodinám s dětmi, které žijí ve vyloučených lokalitách, rodinách žijícím v sociálním vyloučení nebo které jím jsou ohroženy. A to především kvůli nepříznivé životní situaci, kterou rodiče nejsou schopni vlastními silami vyřešit a překonat a je tím ohrožen optimální psychosociální vývoj dětí
  • Sociálně terapeutické činnosti, včasná diagnostika a poskytování péče nad rámec sociální služby „raná péče“ rodinám dětí předčasně narozených, s mentálním, pohybovým, kombinovaným postižením, s poruchami autistického spektra, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem od narození do 7 let.

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků. Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

První kolo otevřeného fondu

ONLINE REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ PRO ŽADATELE (do 16. 1. 2019, do 12 hodin) Nezapomeňte e-mailem odeslat do nadace i 3 povinné přílohy (viz níže)! 

POZOR! Je nutné zaslat přílohy k žádosti klasicky e-mailem. V Příloze 1 "Komentář k projektu" více rozepište svůj projekt (žádost) a uveďte plánovanou komunikaci projektu směrem k veřejnosti. V příloze 2 "Rozpočet projektu" uvádějte vždy položkový rozpočet, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. V Příloze 3 "Oblast činností" napište více o vaší organizaci. Struktura i formát příloh není předepsán. Všechny 3 přílohy odešlete e-mailem na adresu: stepanka_petru@kb.cz a do předmětu e-mailu uveďte "OF_Rana_pece_název-vaší-organizace".

Nezbytné předpoklady pro úspěšné podání žádosti

  • Registrace pomocí online formuláře (odkaz výše)
  • Zaslání 3 povinných příloh e-mailem