Skupina KB podporuje aktivní stárnutí

Fond Skupiny KB byl již tradičně zaměřen na podporu kvality života seniorů, zejména na komplexní podporu pozitivního aktivního stárnutí a mezigeneračního soužití. Finanční prostředky do fondu věnovaly dceřiné a sesterské společnosti Komerční banky. Na spolupráci se podílejí Komerční pojišťovna, Penzijní společnost, Modrá pyramida, SG Equipment Finance, ESSOX, Factoring KB a ALD Automotive. Celkem jsme podpořili 8 organizací za 1 177 074 Kč.

18. 5. 2018 10:00
Témata

Ve spolupráci s Komerční Pojišťovnou byly podpořeny dvě organizace. Celé Česko čte dětem, o.p.s. dostalo 118 000 Kč na projekt Babička a dědeček do školky, který cílí na seniory a jejich zapojení do aktivního života a posiluje mezigenerační solidaritu. Do mateřských škol budou pravidelně docházet dobrovolníci – pohádkoví dědečkové a babičky, kteří budou dětem číst pohádky a motivovat rodiče k aktivnímu čtení a sdílení času se svými dětmi.

Druhou organizací je Spokojený senior – KLAS z.s. Cílem projektu, který byl podpořen částkou 94 500 Kč je realizace nízkoprahového programu Posilovna paměti, která se prostřednictvím tréninku paměti snaží zpomalit průběh demence u seniorů a naučit rodinné příslušníky aktivizovat seniora s demencí při péči v jeho přirozeném prostředí. Díky pravidelnému tréninku paměti, který posiluje paměť, vyvolává vzpomínky seniora a podněcuje ho k myšlení, je prokázáno, že dochází ke zpomalení zhoršování stavu klienta a oddaluje se tak přechod do dalšího stádia onemocnění.

KB Penzijní společnost

KB Penzijní společnost se rozhodla podpořit organizaci Anděl Strážný, z.ú. a zřízení samostatné telefonní linky pro aktivizaci seniorů žijících osaměle v domácím prostředí. Registrovaná sociální služba tísňové péče zajišťuje bezpečnost seniorů v domácím prostředí, ponechává jim jejich dosavadní, samostatný život bez nutnosti zpřetrhání sociálních vazeb. Nadačních 200 000 Kč poslouží na zavedení linky, kam mohou senioři zavolat, když si chtějí jen tak popovídat, aniž by aktuálně řešili nějakou krizovou situaci. Dispečeři na ně budou mít čas, vyslechnou si co je trápí a využijí hovoru i k procvičování kognitivních funkcí.

SG Equipment Finance

SG Equipment Finance podpořil organizaci LECCOS, z.s. Částka 200 000 Kč je určena na projekt LECCOS pro Annu. LECCOS je organizací pracující s dětmi a dlouhodobě spolupracuje s Domovem pro seniory Anna. Cílem projektu je podpora mezigeneračního soužití a aktivizace seniorů sdílením společných aktivit s dětmi, které navštěvují zařízení.

ESSOX

ESSOX podpořil Charitu Nový Hrozenkov. 191 100 Kč na projekt „Na čerstvý vzduch a na výlety v každém věku a kondici“ pomůže dovybavit speciální bezbariérový autobus. Hlavní motivací projektu je umožnit seniorům opustit svou samotu či stereotypy a zapojit je do společenského života. Dát jim, i přes přibývající léta a zdravotní omezení, možnost vyjít za hranice všedních dnů a obohatit je o nové zážitky. Cestou, jak jim v tomto pomoci, je i pravidelné organizování společných výletů, k čemuž poslouží zmíněný autobus.

Senioři
Aktivizační program Charity Nový Hrozenkov

Dalších 190 974 Kč poputuje do Oblastní Charity Kutná Hora. Hlavním cílem projektu Babičko, nauč mě je umožnit setkávání seniorů a dětí, při kterém dojde k podpoře kvalitnějšího života seniorů. Projekt podpoří seberealizaci seniorů, pocit užitečnosti a zapojení do života ve spolupráci s dětmi, které naopak díky projektu získají nové zkušenosti, prostor k poznávání nových lidí a úctu ke stáří. Na podpoře se podílí Modrá Pyramida.

Ve spolupráci s Factoringem bude podpořena organizace PAMATERRA z.ú. částkou 100 000 Kč.Jejich projekt Alice je služba pro ty, kdo pečují o osoby s Alzheimerovou nemocí v raném stadiu. Tyto osoby žijí ve svém domácím prostředí, ale potřebují pomoc a dohled svých nejbližších, kteří na to však nemají dostatek času, zkušeností s takovou to péčí a znalosti potřeb a omezení nemocných. Alice poskytuje sadu technických prostředků, jako jsou zvukové čipy, aplikace pro mobilní telefony a chytré hodinky, které připomínají nemocnému každodenní aktivity, na která nesmí zapomenout a informují pečující osoby o aktivitách nemocného.

ALD Automotive

ALD Automotive se podílí na 82 500 Kč pro Domov Sue Ryder, z.ú. na podporu speciálních ergoterapeutických programů pro seniory. Jsou určeny pro klienty pobytové služby domova pro seniory Sue Ryder, kterým je v průměru 89 let. Programy jsou koncipovány tak, aby znovu naučily starého člověka využívat jeho duševní i fyzické schopnosti, které vlivem věku a nemoci ztratil, ale může je částečně znovu obnovit a uplatnit.