• Vše o KB
 • Novinky
 • Druhé kolo Otevřeného fondu 2019 je zaměřené na děti a dospívající

Druhé kolo Otevřeného fondu 2019 je zaměřené na děti a dospívající

II. kolo Otevřeného fondu 2019 je zaměřené na prevenci u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a mládeže. Zejména se jedná projekty zaměřené na prevenci výchovných a vztahových problémů u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a dospívající mládeže.

9. 1. 2019 10:00
Témata

Zaslané žádosti musí vyhovovat následujícím požadavkům

 • Oblast prevence u rizikových a sociálně znevýhodněných skupin dětí a mládeže
 • Žádost může být podána pouze právnickou osobou z řad nestátních neziskových organizací
 • Rozpočet projektu (žádosti) se musí pohybovat v rozmezí 50 - 200 tisíc korun. Žádosti o vyšší nebo nižší příspěvek nebudou postoupeny k projednání.

Příklady dobré praxe

 • odborná pomoc (prevence, diagnostika a terapie) dětem ohroženým fyzickým a psychickým týráním, domácím násilím a sexuálním zneužíváním
 • prevence rizikového chování na sociálních sítích a internetu
 • podpora dětí, dospívajících v náročných životních situacích (rozvody, problémové a ve výchově selhávající rodiny, sociálně vyloučené lokality, atp.)

Formy dobré praxe

 • poradenství a doprovázení, krizová pomoc, sociálně terapeutické činnosti, komplexní a multidisciplinární práce s celou rodinou

Pokud se domníváte, že vám Nadace Jistota může pomoci, vyplňte dotazník pro žadatele o poskytnutí příspěvku. Ve formuláři uveďte podrobný popis, pro jaký účel příspěvek požadujete, a připravte si rovněž veškeré další potřebné podklady. Nadace Jistota před poskytnutím příspěvku podrobně prověřuje všechny žádosti, aby zamezila neúčelnému vynakládání svých prostředků.

Počet projednávaných žádostí je každoročně výrazně vyšší, než celkový počet podpořených projektů, řadu žádostí je však Nadace nucena odmítnout, neboť projekty nesplňují kritéria pro poskytnutí pomoci.

Věříme, že vaše žádost bude jednou z těch, které uspějí, a Nadace Jistota se stane dlouhodobým silným partnerem vašich projektů.

Druhé kolo Otevřeného fondu

Neuznatelné náklady

Snažíme se všem žadatelům vycházet maximálně vstříc, nicméně i my jsme nuceni náklady některých typů zamítat. Oprávněným žadatelem jsou nestátní neziskové organizace, příspěvkovým organizacím a jiným nadacím či nadačním fondům Nadace bohužel nepřispívá. Aktuálně také nepodporujeme investiční náklady (přestavby, rekonstrukce, výstavby), režijní náklady (elektřina, nájem atp.) či náklady na pořízení automobilů a pohonných hmot. Nadace přispívá na mzdy odborných pracovníků (v přímé péči), jiné osobní náklady (vedoucí pracovníci, účetní atp.) jsou však v tuto chvíli z podpory vyloučeny. Délka trvání projektu je 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Jak napsat projekt?

Stručně popište Váš projekt, jak byste ho prezentovali veřejnosti. Podrobnosti uveďte až v příloze „Komentář k projektu“. Vezměte prosím na vědomí, že tento popis bude tvořit základ pro vysvětlení, pochopení a zapamatování vašeho projektu. Zajímá nás především, jak váš projekt a náš příspěvek může změnit kvalitu života vašich klientů, uživatelů atp. Dále očekáváme sumarizaci východisek, pozadí, hlavních myšlenek a klíčových prvků projektu. O vaší organizaci nám napište především v příloze „Oblast činností – Základní informace“.

Na co si dát pozor?

 • Uvádějte položkový rozpočet. Snažte se být velmi podrobní (příloha „Rozpočet projektu“).
 • Pokud požadujete nákup nějakého přístroje, pomůcky, uveďte odkaz na jeho představení.
 • Pokud uvádíte celkový rozpočet organizace, jasně vyznačte, jaké položky požadujete hradit od Nadace.
 • V případě mzdových nákladů napište, jakou výši úvazku budeme hradit a po jakou dobu.

Nezbytné předpoklady pro úspěšné podání žádosti

registrace pomocí online formuláře, který najdete zde.

zaslání 3 povinných příloh e-mailem. V Příloze 1 "Komentář k projektu" více rozepište svůj projekt (žádost) a uveďte plánovanou komunikaci projektu směrem k veřejnosti. V příloze 2 "Rozpočet projektu" uvádějte vždy položkový rozpočet, tzn. výši prostředků u každé položky rozpočtu. V Příloze 3 "Oblast činností" napište více o vaší organizaci. Struktura i formát příloh není předepsán. Všechny 3 přílohy odešlete e-mailem na adresu: stepanka_petru@kb.cz a do předmětu e-mailu uveďte "OF_Socialni-hendikep_název-vaší-organizace".

Harmonogram

 • 7. 1. 2019 - podrobné vyhlášení výzvy
 • 13. 2. 2019 (12:00) - uzávěrka přijímaní projektů
 • 1. 3. 2019 - projekty projedná Správní rada nadace
 • V týdnu od 4. 3. 2019 oznámíme výsledky

Konzultace

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoliv otázkou.