Nové dlouhodobé projekty v oblasti sociálního hendikepu

V roce 2018 jsme navázali dlouhodobou spolupráci s dvěma organizacemi zabývající se oblastí sociálního hendikepu. Jedná se o organizace Dům Tří Přání a Dětské krizové centrum. Oba projekty budou realizovány po dobu tří let a v průběhu spolupráce jim bude poskytnuta částka ve výši 1 200 000 Kč.

3. 3. 2019 10:00
Témata

Stává se často, že léčba duševního onemocnění rodičů zastiňuje potřeby dítěte. Dítě situaci nerozumí, nedokáže se s ní pracovat a vyrovnat se s ní. Této problematiky se dotýká organizace Dům Tří Přáníprojektem "Dítě v rodině, kde se vyskytuje duševní onemocnění”, který je zacílen na pomoc dětem, kteří mají duševně nemocné rodiče.

Dům tří přání, z.ú. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je všestranná pomoc dětem a jejich rodinám v náročné životní situaci.

Podpora dětí bude probíhat prostřednictvím poradenství a odborného vedení, které rodiny seznámí s různými situacemi, které které mají bezprostřední dopad na dítě a poradí jim v jejich řešení. Tyto sezení se budou konat v Centru rodinné terapie Horizont, jehož vznik a chod podpořila Nadace Jistota v minulosti.

Hlavním cílem projektu je vytvoření maximálního prostoru pro zdravý vývoj dítěte. Naučit ho žít a komunikovat v rámci takové rodiny a především celou situaci pochopit, přijmout ji a vyrovnat se s ní.

Dětské krizové centrum se dlouhodobě potýká s vysokým počtem odmítnutých zájemců z kapacitních důvodů, a proto představilo projekt nazvaný "Když je lásky míň než málo“, jehož obsahem je rozšíření působnosti centra. Konkrétně půjde o posílení kapacity o 2 pracovníky (psychologa a sociologa) a zřízení detašovaného pracoviště.

Dětské krizové centrum (DKC) je přední pracoviště v ČR poskytující již 25 let odbornou péči dětem týraným, sexuálně zneužívaným, traumatizovaným či jinak ohroženým na zdravém vývoji.

Díky tomuto projektu dojde k navýšení kapacity komplexní péče o cca 70 ohrožených dětí a jejich rodin ročně. V rámci jednorázové pomoci půjde o navýšení kapacity o cca 60 dalších osob ročně v akutní krizi. Součástí projektu je též posílení efektu preventivní činnosti, prostřednictvím zřízení nových webových stránek.

Nové projekty
Nové projekty