Posilujeme kvalitu života seniorů

Vybrali jsme projekty v rámci jarního kola Fondu Skupiny KB, které je zaměřené na posílení kvality života seniorů. Deseti organizacím jsme poskytli celkovou částku 1 184 594 Kč. Finanční prostředky do fondu věnovaly dceřiné a sesterské společnosti Komerční banky. Na spolupráci se podílejí Komerční pojišťovna, KB Penzijní společnost, Modrá pyramida, ESSOX, Factoring KB a ALD Automotive.

14. 5. 2019 10:00
Témata

Oblastní charita Most

Ve spolupráci s Komerční Pojišťovnou pomáháme částkou 117 600 Kč uskutečnit mezigenerační setkávání seniorů z pečovatelské služby Oblastní charity Most s dětmi ve věku od 6 do 15 let z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Sovička. V rámci projektu se během roku uskuteční 12 mezigeneračních setkání, která pomůžou zapojit seniory do aktivního života a posílí mezigenerační solidaritu. Seniorům, kteří bydlí sami a mimo domov Oblastní charity Most, budou zprostředkovány setkání v prostorách NZDM Sovička, kde bude připraven zábavný program s dětmi (divadlo, taneční a pěvecké vystoupení apod.). Společné aktivity budou tematicky zaměřené (vánoční zvyky, velikonoční zvyky, oslava narozenin apod.), bude také čas na vyrábění drobností, jako jsou přáníčka, ozdoby, malovaná vajíčka atd.

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Druhý vybraný projekt se zaměřuje na posílení mezigeneračních aktivit dětí z místní ZŠ v Myslibořicích a Dětského domova v Hrotovicích se seniory z Diakonie ČCE – střediskem v Myslibořicích. Částku 65 000 Kč věnuje KB Penzijní společnost na smysluplné trávení volného času obou generací. Senioři budou s dětmi chodit na výlety, účastnit se olympiád, zahradních slavností či besed na zajímavá témata. Diakonie bude pravidelně pořádat také akce menšího rozsahu, např. společné zpívání, tvoření, čtení a hraní deskových her. Nadační příspěvek pomůže předávání zkušeností mladým lidem, rozvoji komunikačních dovedností a empatického přístupu dětí k potřebám seniorů.

ADRA, o.p.s. (Karviná)

ALD Automotive pomůže částkou 93 800 Kč projektu Dobrovolnického centru ADRA Havířov, který cílí na pozitivní aktivní stárnutí seniorů v domácnostech, v seniorských zařízeních a v místních nemocnicích. Dobrovolníci jsou lidé různého věku, vzdělání a sociálního zázemí, kteří ve svém volném čase navštěvují seniory za účelem vzájemného setkání a poznávání se. ADRA Havířov využije příspěvek na zaměstnání koordinátora, který bude zaměstnancem dobrovolnického centra a bude se tak moct věnovat vzdělávání, pomoci a supervizi dobrovolníků. Příspěvek bude využit na financování hrubé mzdy koordinátora v roce 2019.

Oblastní charita Kutná Hora

Částka 149 587 Kč putuje do Oblastní Charity Kutná Hora na projekt „Babičko, společně to zvládneme“ navazující na úspěšnou aktivitu z roku 2018 „Babičko, nauč mě“. Modrá pyramida  již podruhé věnuje příspěvek na volnočasové a vzdělávací činnosti seniorů a juniorů. Děti se budou se seniory pravidelně setkávat a hlavním cílem jejich společných aktivit bude výchova ke kladnému vztahu k přírodě. Zábavnou formou se budou učit poznávat zvířata a rostliny. Senioři budou předávat své znalosti dětem a zároveň se budou učit věci nové. Dále charita plánuje společné volnočasové hry, při kterých dojde k rozvoji a udržení jemné motoriky a trénování kognitivních funkcí. Aktivní prožívání volného času napomáhá k udržení stávající fyzické a psychické kondice, posiluje a rozvíjí sociální dovednosti a podporuje sociální začleňování.

Centrum RoSa z.s.

Factoring KB věnuje příspěvek 127 350 Kč centru RoSa, které bude financovat lekce trénování paměti určené seniorům zejména z Prahy 8 a blízkého okolí. Pravidelné procvičování paměti zvyšuje sebevědomí a důvěru účastníka ve své schopnosti i znalosti, stimuluje mozek a motivuje seniory žít aktivní život. To vše přispívá k soběstačnosti, nezávislosti a pomáhá, aby se senioři mohli alespoň na chvílí odpoutat od běžných starostí. Tréninky je navíc vedou k osvojení aktivit, které mohou pravidelně procvičovat sami doma. Díky setkávání se s vrstevníky na lekcích senioři poznávají nové přátele, což zlepšuje jejich sociální život.

ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Částkou 63 500 Kč pomáhá Amandi s nastartováním projektu „Stáří na Českokrumlovsku aktivně a plnohodnotně“, který se zaměřuje na organizaci vzdělávacích, poradenských a pohybových kroužků a akcí. Vyškolení dobrovolníci se budou podílet na chodu a přípravě programu. Budou také zvyšovat povědomí seniorů o rizicích předlužení, potřebné informace budou distribuovány pomocí letáků, webových stránek a vzdělávacích akcí. Příspěvek rozšíří nabídku možností aktivního trávení času pro seniory. Konkrétně se jedná o hraní stolních her, rukodělné činnosti, trénování paměti, setkávání dětí se seniory, kulturní akce aj.

Aktivity pro seniory

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

KB Penzijní společnost věnuje Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy příspěvek 146 558 Kč na projekt s názvem „Bezplatná pomoc seniorům s dluhy a exekucemi“. Poradenství se zaměří na poskytování odborné pomoci v oblasti problematiky dluhů, oddlužení a řešení důsledků nastalých situací. Poradenství bude poskytováno v Rokycanech, Plzni a Klatovech a zaměří se na osamělé osoby bez partnera či zdravotně hendikepované jedince (tj. invalidní důchodce), kteří v mnoha případech žijí na hranici chudoby. Projekt přímo podpoří minimálně 120 seniorů a bude také realizována informační kampaň. Vzniknou dva typy informačních materiálů zaměřených na dluhovou problematiku v nákladu 1000 kusů na každý.

FIT SENIOR Příbram, z.s.

Částka 63 500 Kč putuje do organizace Fit senior Příbram na nabídku vzdělávacích kurzů na vybraná témata a propojení komunity seniorů s odborníky na vzdělávání. Kurzy a pohybové aktivity mají za cíl nabídnout seniorům kvalitní způsob trávení volného času a zároveň udržení fyzické a duševní aktivity. Spolek Fit senior vznikl za účelem zlepšování zdravotního stavu seniorů a životního stylu. Díky příspěvku bude moci nadále v tomto i příštím roce nabízet rozmanitou škálu cenově dostupných aktivit jako nordic walking, cvičení s fyzioterapeutem, cvičení v posilovně s kondičním trenérem, walking footbal, pétanque atd.

Spokojený senior - KLAS z.s.

Essox věnuje příspěvek 167 299 Kč organizaci Spokojený senior – KLAS, která realizuje nízkoprahový program Posilovna paměti. Aktivity se prostřednictvím tréninku paměti snaží zpomalit u seniorů průběh demence a naučit rodinné příslušníky aktivizovat seniora při péči v jeho domácím prostředí. Konkrétně bude podpořeno šest seniorů individuální formou a osm skupin po cca pěti lidech v domovech pro seniory. Při tréninku paměti bude lektor pracovat nejen se seniorem, ale také s jeho rodinnými příslušníky nebo terapeuty. Lekce se zaměřují na aktivity každodenního života s cílem zpomalit onemocnění a udržet maximálně možnou soběstačnost a nezávislost klientů.

ŽIVOT 90, z.ú.

Další podpořenou aktivitou je projekt organizace Život90, který pro seniory vytvoří vzdělávací program. Výuka se bude zaměřovat na prevenci proti rizikům dnešního světa. Vzdělávací program obsáhne oblasti osobní bezpečnosti, finanční gramotnosti, ochrany spotřebitele, ochrany majetku a požární bezpečnosti. Lekce budou vycházet z reálných situací, které senioři denně řeší. Jednotlivé části výuky budou natočeny na video, které bude seniorům poskytnuto v elektronické formě. Videozáznamy budou doplněny o kontakty na poradenství a zveřejněny na internetu. Budou tak volně k dispozici všem seniorům. Projekt si vybrala Správní rada Nadace Jistota.