Srdeční záležitosti již po sedmé

Srdeční záležitost je program Nadace Jistota pro zaměstnance Skupiny KB, kteří se ve svém volném čase podílí na dobrovolnických aktivitách v neziskových organizacích. Projekty zaměstnanců, zaměřené na zdravotně-sociální oblast a oblast rozvoje občanské společnosti, může Správní rada Nadace podpořit částkou až 100 000 Kč. Letos Nadace věnuje dvanácti organizacím 1 111 932 Kč.

5. 11. 2019 10:00
Témata

Nový domov pro tři

Organizace NADĚJE pracuje s lidmi s mentálním hendikepem a postiženými Alzheimerovou nemocí v sociálně-terapeutických dílnách a v chráněném bydlení. Příspěvek 70 000 Kč použije na vybudování chráněného bydlení pro tři klienty s mentálním postižením ve Zlíně. Příspěvek organizaci zajistila obětavá práce dobrovolnice Veroniky Kovářové.

Za školním úspěchem

Centrum Semafor od roku 2005 poskytuje sociální služby rodinám v těžkých životních situacích. Tyto služby zahrnují sociálně-terapeutickou činnost a podporu při vzdělávání dětí. Nadace Jistota věnuje 66 100 Kč na projekt Za školním úspěchem. Ten cílí na děti ze sociálně slabých rodin, které žijí odloučených  lokalitách Hradce Králové. Pro centrum Semafor získala příspěvek dobrovolnice Kateřina Večeřová.

Podpora pohybového vývoje dětí s postižením zraku

Organizace EDA pomáhá více než 29 let rodinám s dětmi se zrakovým postižením. Dobrovolník Jiří Stýblo zajistil organizaci příspěvek 100 000 Kč. EDA každoročně podporuje více než 240 rodin z Prahy, Středočeského, Ústeckého a Pardubického kraje. Slíbená částka putuje na mzdu konzultantek pohybového vývoje, které zajistí komplexní poradenství́ v oblasti fyzioterapie a ergoterapie dětem s vícečetným postižením.

Podpora provozu mobilního paliativního týmu

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty s onemocněním ALS a profesionály specializující se na léčení této nemoci. Jedná se o unikátní projekt, který realizuje ALSA jako jediná organizace v České i Slovenské republice. Nadační příspěvek 89 232 Kč bude využit na úhradu mzdových nákladů na provoz mobilního paliativního týmu. Podpora mobilního týmu umožňuje pacientům zůstat doma v rodinném prostředí namísto toho, aby byli převezeni do léčebny. Podporu pro spolek získala dobrovolnice Lucie Podzimková.

Mzda hipologa – vodiče koní

Hipocentrum Robin funguje jako hipoterapeutické středisko pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Dobrovolnice Marie Čakijová získala pro tuto organizaci nadační příspěvek 100 000 Kč. Částka putuje na mzdu hipologa – vodiče koní, což je zaměstnanec, který má na starost přípravu koní, jejich obsluhu během terapií a zároveň zajišťuje bezpečnost dětí.

Společně to zvládneme!

Společnost pro ranou péči Olomouc pomáhá rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Pro tuto organizaci zajistil dobrovolník Tomáš Kiss částku 100 000 Kč na projekt Společně to zvládneme. Příspěvek pomůže 100 rodinám a proběhne také 500 individuálních konzultací v domácím prostředí. Konzultace jsou zaměřeny na rozvoj kompenzačních mechanismů s pomocí zakoupených pomůcek. V rámci projektu budou probíhat také individuální konzultace s psychologem v rodinách po sdělení diagnózy a při závažných změnách zdravotního stavu dítěte.

Dětské hřiště pro děti z dětského domova

Pavla Raclavská pomáhá Dětskému domovu a ŠJ Plumlov, který  poskytuje dětem s nařízenou ústavní výchovou plné přímé zaopatření, zabývá se tedy péčí o děti 24 hodin 365 dní v roce. Příspěvek 100 000 Kč pomůže domovu realizovat výstavbu dětského hřiště. Využití volného času aktivně přispívá ke zvýšení kvality života dětí v domově. Sport a pohyb vedou ke zdravému životnímu stylu a působí jako prevence nežádoucího chování.

Bezpečné zázemí pro logopedii v hiporehabilitaci

Částku 100 000 Kč věnuje Jistota organizaci Horticon z. s., která se zaměřuje na hiporehabilitaci a aktivity pro děti a mládež s využitím koní a jiných zvířat. Dobrovolnice Jana Mašátová pomáhá pořádat pobytové akce, jejichž náplní je originální propojení hiporehabilitace a logopedie. Příspěvek pomůže početnému pracovnímu týmu zajistit nebo opravit množství rozmanitých pomůcek. Konkrétně se jedná např. o rampu pro nastupování na koně,  kruhovou ohradu a ochranné pomůcky.

Den pro mámu

Organizace Úsměv mámy, z. s. podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu. Dobrovolník Jan Hanuš zajistil 96 600 Kč na uskutečnění série preventivně-osvětových akcí „Den pro mámu“. Jejich cílem bude šířit informace o problematice výskytu psychických obtíží v těhotenství a po porodu. Důležitou součástí budou konzultace s psychoterapeutkou a konzultantkami a také informace o psychických obtížích, které mohou ženy potkat.

Pomoc přichází na čtyřech tlapkách – asistenční pes pro Nikolku

Dobrovolnice Ivana Hagarová  zajistila 100 000 Kč pro organizaci Helppes, která cvičí psy, aby pomáhali osobám s nejrůznějšími typy zdravotního postižení ke zvýšení kvality jejich života. Nadační příspěvek putuje na výcvik asistenčního psa pro čtyřletou Nikolku, která přišla na svět s těžkým zdravotním postižením – neurovývojovým onemocněním, které se projevuje epilepsií a opožděním motorického a mentálního vývoje. Pes pomůže Nikolce s rozvojem jemné i hrubé motoriky a při epileptickém záchvatu dokáže přivolat pomoc.

Asistence pro Honzíka

Spolkový dům Mariany Berlové provozuje sociální službu Dětské denní centrum Beruška, jehož posláním je integrace dětí se zdravotním postižením do společnosti. Denní centrum BERUŠKA nabízí péči rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve věku od 1 roku do 15 let. 90 000 Kč Nadace Jistota věnuje na zabezpečení mzdových nákladů na asistenci zdravotní sestry pro Honzíka, chlapce v předškolním věku, který má těžké kombinované postižení. Podporu pro organizaci získal dobrovolník Martin Rozprým.

Doučování dětí v dětském domově Klánovice

Janka Tolknerová pomáhá jako dobrovolnice v dětském domově Klanovice. Nadace Jistota věnuje 100 000 Kč na rozvoj vzdělání, které je základním předpokladem k dobrému profesnímu uplatnění dětí a celkovému zapojení do společenského života. Nadační příspěvek pomůže k vytvoření pravidelného a systematického intenzivního programu individuálního doučování v domově.

Srdíčka foto