• Vše o KB
  • Novinky
  • Vybrali jsme čtyři nové dlouhodobé projekty týkající se doprovázení mladistvých z dětských domovů

Vybrali jsme čtyři nové dlouhodobé projekty týkající se doprovázení mladistvých z dětských domovů

V lednu 2019 začala další tříletá podpora neziskových organizací, které se věnují problematice doprovázení mladistvých z dětských domovů. Hlavním cílem je podpořit mladé lidi, kteří vyrůstají v dětských domovech či mají zkušenost s ústavní výchovou, na cestě k samostatnému a plnohodnotnému životu. Nadace pomůže na realizaci projektů částkou 2 253 500 korun.

6. 2. 2019 10:00
Témata

Don Bosco

Don Bosco - projekt Na cestě do života. Cílem projektu „Na cestě do života“ je komplexně připravovat a podporovat děti a mladé lidi vyrůstající v zařízeních ústavní výchovy tak, aby zvládli přechod do samostatného života, získali zaměstnání, zajistili si zázemí a následně byli schopni založit rodinu a vychovat své děti a žili důstojným životem. Organizace Don Bosco nabízí mladým lidem doprovázející osobu, která je provede složitým obdobím zásadní životní změny, jakou je vstup do samostatného života. Snaží se být klientům maximálně k dispozici, pomáhat jim s řešením praktických starostí samostatného života a včas s nimi řešit možná rizika. Jsou jim nablízku i v okamžiku, kdy se rozhodnou založit vlastní rodinu. V tomto případě doprovází rodinu tak, aby zamezili opakování patologických vzorců chování z původních rodin lidí a snížili riziko výskytu jevu, kdy „ústavní děti vychovávají ústavní děti“. Tento projekt je aktivní již 13 let.

EkoInkubátor

Projekt Symbios poskytne sdílené bydlení mladým lidem opouštějící dětské domovy a studentům a studentkám Masarykovy univerzity. Bytový dům nacházející se na ulici Křenová v Brně, kde bude projekt realizován, disponuje celkem 8 byty o velikosti 2+1, kdy v jednom pokoji bude žít mladý dospělý po odchodu z dětského domova a v druhém pokoji student z univerzity. V neformálním prostředí bytu se budou vrstevníci z řad mladých dospělých po odchodu z dětského domova a studentů setkávat  a řešit spolu každodenní životní situace. Společným soužitím se také tvoří podpůrné sítě vztahů a pevnějšího zázemí.

Letní dům

Letní dům - projekt Doprovázení mladých lidí z dětských domovů na cestě k samostatnosti. Pro úspěšný přechod do samostatného života je potřebná systematická podpora a doprovázení s cílem rozvíjet sociální a komunikační dovednosti, nabízet podporu v praktických situacích, posilovat sebehodnotu, podporovat dospívající při budování zdravých vztahů, smysluplném trávení volného času a aktivizovat je k zájmu o svou budoucnost. Tyto cíle budou naplňovány formou skupinových a individuálních aktivit (cyklus pobytů v tréninkovém bytě, pravidelná skupina pro dospívající a individuální doprovázení před a po odchodu z ústavní výchovy). V rámci tříletého projektu bude podpořeno cca 70 mladých lidí ve věku 14 – 26 let, kteří primárně vyrůstají v dětských domovech, se kterými Letní dům dlouhodobě spolupracuje (Krompach, Písek, Klánovice, Dolní Počernice, Korkyně), případně další zájemci, kteří po odchodu z ústavní péče směřují do Prahy.

yourchance

Začni správně je projekt, který pomáhá lidem po odchodu z institucí náhradní rodinné výchovy postavit se na vlastní nohy. Projekt organizace yourchance reaguje na absenci státního systémového řešení zapojení mladých lidí po odchodu z dětského domova nebo pěstounské rodiny do běžného života. Zároveň reaguje na alarmující vývoj tzv. syndromu dědičné chudoby, kdy stoupá procento dětí, které nikdy neviděli pracovat své rodiče, ani prarodiče a jejich hodnotový žebříček je tím dramaticky poznamenaný. Konkrétně se jedná o individuální podporu pro děti při odchodu z dětského domova, mentoring a podporu vzdělávání a osobního rozvoje. Dar bude konkrétně využit na zaměstnání koordinátora pro mladé v Ústeckém kraji.