• Vše o KB
  • Novinky
  • Vybrali jsme nové dlouhodobé projekty věnující se hospicové a paliativní péči

Vybrali jsme nové dlouhodobé projekty věnující se hospicové a paliativní péči

Startují tři dlouhodobé projekty podpořené Nadací Jistota v oblasti zachování kvality života pacienta s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu. Naše Nadace rozdělí částku 2 065 310 Kč Centru paliativní péče a domácímu hospici Cesta domů. Projekty se zaměřují na vytvoření systému hodnocení kvality paliativní péče, pomoc týmům pečovatelských zdravotních sester a dlouhodobou pomoc pozůstalým.

3. 4. 2019 10:00
Témata

Dlouhodobá pomoc pozůstalým

Cesta domů je nezisková organizace, která prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v domácím prostředí a nabízí pomoc jejich blízkým. Díky společnému tříletému projektu bude hospic pomáhat i těm pozůstalým, jejichž blízký nezemřel v péči Cesty domů. S příspěvkem 572 540 Kč začne hospic poskytovat poradenství pro pozůstalé i zájemce z řad široké veřejnosti formou návazné pomoci a péče.

Poradna Cesty domů v současnosti odkazuje pozůstalé k dalším poskytovatelům psychoterapeutických služeb nebo k soukromým poradcům. Příspěvek zajistí dostatečnou personální kapacitu a formální a návazné vzdělání nově vytvořeného týmu Poradny Cesty domů. Poradna bude schopná poskytovat útěchu pozůstalým po všech typech ztráty formou moderovaných skupin a individuálního poradenství. Vedlejším cílem aktivity bude vzdělávání odborné veřejnosti v tématu truchlení formou případových skupin.

Stabilizace pečovatelského týmu

Základním stavebním kamenem služeb domácího hospice je stabilní a zkušený tým zdravotních sester, které poskytují péči ošetřovatelskou, lékařskou, psychologickou i duchovní.  Cesta domů se potýká s dlouhodobým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, kteří by tuto komplexní pomoc mohli poskytovat. Nadace Jistota schválila částku 360 130 Kč pro vytvoření stipendijního programu, který zajistí studium dvěma zdravotním sestrám. V rámci projektu budou také identifikovány rozdíly oproti jiným běžně zavedeným systémům v sesterských týmech.

Centrum paliativní péče Systémové hodnocení kvality paliativní péče

Centrum paliativní péče provádí vlastní výzkumy, jejichž výsledky jsou podkladem umožňujícím zlepšovat péči o pacienty na sklonku života. Nadace pokračuje v dlouhodobé spolupráci s touto organizací zvyšující povědomí o paliativní a hospicové péči. Výstupem projektu, který od Nadace obdrží 1 132 640 Kč, bude nástroj pro hodnocení kvality paliativní péče.

Aby mohly hospice rozvíjet a zlepšovat své služby, potřebují vypovídající zpětnou vazbu o kvalitě poskytované péče. Výstupem projektu bude nástroj pro měření kvality, kterou budou moci využívat všichni její poskytovatelé. Vytváření jednotné hodnoticí metodiky bude probíhat s ohledem na zkušenosti získané v zahraničí i během dvacetileté historie hospiců v České republice.

Nové projekty
Nové projekty