Vybrali jsme projekty zaměřené na domácí hospicovou péči

Částku 1 006 213 Kč určenou pro oblast mobilní hospicové péče si mezi sebou rozdělí sedm organizací. Projekty podpořené Nadací Jistota umožní lidem v terminálním stadiu onemocnění, aby mohli být v posledních dnech svého života doma, v kruhu své rodiny a přátel bez zbytečných bolestí a s kvalifikovanou zdravotní péčí.

18. 6. 2019 10:00
Témata

Jihočeské Dítě v srdci, z.s.

Příspěvek 200 000 Kč putuje do Jihočeského Dítěte v srdci. Organizace poskytne podporu rodinám, které očekávají narození dítěte, jemuž byla diagnostikována život limitující vada, a rodinám po ztrátě miminka v těhotenství nebo v období kolem porodu. Peníze umožní spolku nabízet kvalitní odbornou péči a doprovázení. Příspěvek bude využit na jejich další odborné vzdělávání a supervizi, aby mohli pozůstalým nabízet kvalitní pomoc při řešení psychosociálních otázek.

Sdílení o. p. s.

Organizace Sdílení díky částce 200 000 Kč rozvine mobilní specializovanou péči, zejména pak dojezdovou vzdálenost mobilního hospice. Svou působnost bude moci Sdílení rozšířit na oblast, kam nejezdí žádná jiná hospicová péče – Dačicko a Slavonicko. Lidem zde žijícím tak nově nabídne možnost péče o umírající v domácím prostředí za podpory profesionálního multidisciplinárního týmu, který pečuje o pacienty a pozůstalé v období truchlení a zármutku. Nadační příspěvek bude použit na vzdělávání lékařů mobilního hospice a na mzdu zdravotní sestry a psychoterapeutky.

Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.

Mobilní hospic Ondrášek použije nadační příspěvek 200 000 Kč na rozvoj dětské hospicové péče. Aby děti v terminálním stadiu onemocnění nemusely trávit život v nemocnici, provozuje Ondrášek v Moravskoslezské kraji mobilní dětskou paliativní péči. Tento projekt je zaměřen na zajištění základní kapacity dětské mobilní hospicové péče a zkvalitnění podmínek pro její poskytování. Díky tomu umožní minimálně 15 dětem být se svými rodiči doma. Důraz péče je kladen na snížení negativních následků nemoci, tlumení bolesti, usnadňování dýchání a psychickou podporu.

Domov Sue Ryder

Dalším vybraným projektem je aktivita zajišťující poskytování hospicové péče v domově pro seniory Domova Sue Ryder. Projekt položí základy pro dlouhodobou udržitelnost poskytování paliativní péče v domově pro seniory Sue Ryder.  Částka 79 343 Kč bude využita na krytí personálních nákladů pro psychologa, kaplana a lékaře – zabezpečí tedy paliativní péči v rámci multidisciplinárního týmu. Tento tým zajistí zvýšení kvality péče v závěru života, cílenější zapojování rodin do péče, metodické ukotvení poskytování paliativní péče ve smyslu paliativního přístupu, nastavení kritérií pro kontrolu kvality jejího poskytování a zvýšení odbornosti a erudovanosti personálu přímé péče v tématu paliativní péče.

Hospicová péče

Kolpingova rodina Smečno

Částku 86 000 Kč věnujeme domu Kolpingova rodina Smečno, věnujícímu se rodinám s dětmi trpícími vzácným nervosvalovým onemocněním. Převážně se jedná o spinální muskulární atrofie a Duchennovu muskulární dystrofii. Tým rané péče je složen z odborníků, kteří mají velké zkušenosti, jsou samostatní a umí poskytnout pomoc rodinám v této velmi obtížné životní situaci. Příspěvek částečně spolufinancuje personální a cestovní náklady spojené s dětskou paliativní péčí, které nejsou hrazeny z běžného rozpočtu rané péče ani z žádných státních prostředků.

Andělé Stromu života

Mobilní hospic Andělé Stromu života umožňuje lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu svých blízkých, poskytuje plné ošetřování bolesti a dalších tělesných i duševních obtíží spojených s umíráním a podporu pečujícím rodinám. V současnosti působí zejména v Novém Jičíně. Částku 169 870 Kč využije na krytí části osobních nákladů zdravotních sester, které vykonávají přímou péči z výjezdního a kontaktního místa v Přerově a Zlíně v dané spádové oblasti a na vzdělávání dalších odborných pracovníků. Sestry Mobilního hospice jsou vystaveny specifickým problémům a musí si u pacienta poradit bez prodlev. Proto je potřeba zdravotní sestry pravidelně proškolovat.

Amelie, z.s.

Příspěvek 71 000 Kč věnujeme spolku Amelie. Organizace ho využije na projekt, který je zaměřen na poskytování komplexu odborných konzultací onkologicky nemocným, kteří jsou v paliativní péči a jejich blízkým. Amelie poskytuje službu „Linka Amelie“ v telefonické i emailové podobě a odborné konzultace psychologa a sociálního pracovníka. Pomoc je poskytována osobně na pobočkách v Praze, Liberci a Olomouci, dále také po telefonu, Skype a emailem. Hlavním úkolem konzultací je, aby nemocný i jeho blízcí měli dostatek informací, jak řešit psychosociální potřeby související s onkologickým onemocněním.