Nadace reaguje na koronavirovou pandemii

Pomáhají dál. V první linii. Neziskové organizace. Profesionálové. Nadace Jistota dnes začala uvolňovat „rychlé peníze“ na zmírnění následků koronavirové epidemie a dopadů nutných restrikcí na kvalitu života klientů a činnost neziskových organizací. Podpoříme 20 nestátních neziskových organizací nejrůznějšího zaměření. Každá organizace obdrží 50 tis. Kč. Celkem tento týden darujeme 1 milion korun.

23. 3. 2020 8:00
Témata

Využití nadačního daru je poměrně volné, podle aktuálních potřeb dané organizace a jejích klientů. Prioritou samozřejmě jsou ochranné pomůcky, desinfekce, hygienické potřeby pro klienty či pracovníky. Dále potraviny, vitamíny, léky jak pro pracovníky, tak pro klienty. Z mimořádného nadačního příspěvku je možně hradit i náklady na distanční pomoc klientům. Samozřejmostí jsou i náklady na mzdy vzniklé přesčasy při navýšení kapacity některé služby např. respitní péče, donášky či rozvozu nákupů, léků, distanční pomoci atp. Myslíme i na klienty, kteří nemohou docházet do zaměstnání kvůli omezení provozu dílen, tréninkových pracoviště a podobně. Finanční dar je možné využít i v případě krizové situace klientů, kdy budou potřebovat pomoc s uhrazením nájmu, nedoplatku na energie, záloh na bydlení v azylovém domě aj.

Mezi 20 organizacemi jsou A DOMA z. s., Anděl Strážný, z.ú., Borůvka Praha o.p.s., Borůvka, Borovany spolek, Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže, Centrum LOCIKA, z. ú., Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Cesta domů, z.ú., Dětské krizové centrum, z.ú., Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích, Domov Sue Ryder, z.ú., Dům tří přání, z.ú., Farní charita Beroun, Národní ústav pro autismus, z.ú., Rodinné Integrační Centrum o.s., Sdílení o. p. s., Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú., Spokojený senior - KLAS z.s., Středisko rané péče SPRP - pobočka České Budějovice a ŽIVOT 90, z.ú. Držte se!

#drztese #respekt #nadacejistota

Fotka s rouškou