Ohlédnutí za rokem 2019 v Nadaci Jistota

Rok 2019 je na za námi a když se podíváme zpět je jasné, že byl plný podařených projektů. Připomeňte si spolu s námi výčet našich aktivit, kterými se snažíme pomáhat tam, kde je to potřeba.

31. 1. 2020 12:00
Témata

Hlavním posláním Nadace Jistota je pomáhat v konkrétních projektech a podporovat aktivity v oblastech rozvoje občanské společnosti, zdravotně sociálního charakteru, vzdělávání a začleňování jedinců do společnosti.

V rámci Otevřeného fondu jsme podpořili 24 projektů v celkové hodnotě 3 614 228 Kč. Tyto projekty se věnovaly rané péči, pomoci sociálně hendikepovaným, podpoře zaměstnávání zdravotně hendikepovaných dospělých a paliativní a hospicová péči.

Díky opětovné pomoci dceřiných a sesterských společností existuje Fond Skupiny KB. Tento Fond jsme využili k podpoře projektů zaměřených na aktivizaci seniorů a mezigenerační setkávání. Celkem bylo podpořeno 10 projektů v celkové výši  1 184 594 Kč.

Tradičně proběhl i program Srdeční záležitost, ve kterém jsme podpořili organizace, kde se aktivně zapojují zaměstnanci Skupiny KB. Organizaci, ve které zaměstnanec provádí dobrovolnickou činnost, jsme poskytly příspěvek ve výši až 100 000 Kč. Díky Srdeční záležitosti bylo podpořeno 12 organizací a celkem bylo rozděleno 1 111 932 Kč.

I v roce 2019 jsme podporovali zaměstnance nebo rodiny zaměstnanců Skupiny KB, kteří se ocitli v nelehké životní situaci. Celkem jsme podpořili 4 zaměstnance nebo jejich rodin v hodnotě 217 733 Kč.

Nejvíce prostředků, tedy 4 177 204 Kč, jsme rozdělili z Fondu Jistota. Z tohoto fondu dochází k financování spolupráci dlouhodobějšího charakteru. Celkem bylo podpořeno 13 projektů, z čehož 5 projektů začalo právě v roce 2019.

Celkem jsme tedy podpořili 59 projektů a 4 zaměstnance Skupiny KB. Mimo toho jsme se věnovali i nefinanční podpoře, především školení finanční gramotnosti pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Organizace, v kterých školení pracovníci figurují, měli možnost zažádat o minigrant. Tímto způsobem jsme rozdělili třem organizacím 60 000 Kč.

Tuto pomoc můžeme realizovat především díky hlavnímu dárci Nadace Jistota, kterým je Komerční banka, dále díky podpoře dceřiných a sesterských společností Skupiny KB, a samozřejmě i díky příspěvkům zaměstnanců Skupiny KB. Kromě pravidelných dárců nás v loňském roce zaměstnanci podpořili i prostřednictvím účasti na golfovém turnaji, zakoupením kalendáře či vydražením fotografií. Další příležitostí byl Týden s Nadací. V rámci tohoto týdne proběhlo mnoho aktivit, do kterých se zaměstnanci aktivně zapojili, například florbalový turnaj, sběr oblečení nebo Snídaně pro Nadaci.

Tímto bychom vám všem chtěli moc poděkovat a popřát  štěstí v roce 2020.

Nadace Jistota dort