Podporujeme domácí hospicovou péči

Částku 893 781 Kč určenou pro oblast mobilní hospicové péče si mezi sebou rozdělí šest organizací. Projekty podpořené Nadací Jistota umožní lidem v terminálním stadiu onemocnění, aby mohli být v posledních dnech svého života doma, v kruhu své rodiny a přátel bez zbytečných bolestí a s kvalifikovanou zdravotní péčí.

24. 6. 2020 10:00
Témata

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s. (Třeboň, www.kleofas.cz, 192 827 Kč)

Mobilní hospic působící v regionu Třeboňska a Jindřichohradecka získal nadační příspěvek na částečný úvazek zdravotní sestry, která 24 hodin denně, 7 dní v týdnu doprovází pacienta a jeho rodinu po fyzické i duševní stránce, pomáhá snižovat utrpení a přináší naději. Úmrtím však doprovázení nekončí, proto půjde část příspěvku i na péči o pozůstalé, kteří zůstávají ještě dlouho po úmrtí nejbližšího součástí hospicové péče a účastní se terapeutických i vzpomínkových setkání.

Hospic svaté Hedviky, o.p.s. (Kladno, www.hospicsvatehedviky.cz, 191 520 Kč)

Kladenský domácí hospic může díky nadačnímu příspěvku vyslyšet velký zájem o jeho domácí služby a udržet si kvalifikovanou novou zdravotní sestru a poskytnout jí kvalitní specializované vzdělávání. S příchodem nové zdravotní sestry bude hospic a jeho služby dostupnější pro více pacientů. Tato zdravotní setra v polovičním úvazku zajistí 960 hodin kvalifikované práce za rok v několika rodinách, poskytne péči nejen pacientům, ale bude i významnou oporou pro celou rodinu.

Domácí hospic Vysočina, o.p.s. (Nové Město na Moravě, www.hospicvysocina.cz, 100 000 Kč)

Cílem projektu je zvýšit dostupnost psychologické péče pro pacienty, jejich blízké a pro hospicový tým. Období progrese závažného onemocnění a čas umírání je životní etapou nesmírně náročnou, jak pro pacienta samého, tak pro jeho rodinu a blízké. Psycholog se svou prací snaží pomoci pacientovi prožít poslední období jeho života kvalitně, ať už ve smyslu vnitřního procesu vyrovnávání se anebo v oblasti mezilidských vztahů. Psycholog usiluje o to být podporou pacientovi, jeho blízkým i hospicovému týmu.

Sdílení o.p.s. (Telč, www.sdileni-telc.cz, 200 000 Kč)

Projekt pomůže i nadále zajistit domácí hospicovou péči pro lidi v příhraničních oblast, kteří dosud tuto možnost péče o své blízké v závěru života neměli. Projekt zajistí týmu potřebné vzdělání a dále přispěje na mzdu zdravotní sestry a psychoterapeutky, která pečuje o pozůstalé rodiny v období truchlení a zármutku.

Amelie, z.s. (Praha, www.amelie-zs.cz, 75 000 Kč)

Příspěvek Amelie využije na poskytování komplexu odborných konzultací onkologicky nemocným a jejich blízkým, kteří jsou v paliativní péči nebo terminálním stavu. Hlavním cílem je, aby nemocný i jeho blízký měli dostatek informací v oblasti možností psychosociální pomoci v těžké situaci. Amelie poskytuje službu Linku Amelie v telefonické i emailové podobě a odborné konzultace psychologa/psychoterapeuta a sociálního pracovníka, které jsou poskytovány osobně, po telefonu, emailem a po skype v pobočkách Praha, Liberec a Olomouc.

Poradna VIGVAM, z.ú. (Praha, www.poradna-vigvam.cz, 134 434 Kč)

Organizace Vigvam pomáhá lidem, které zasáhla nečekaná smrt blízkého člověka těžkou situaci překonat. Pro truchlící vytváří pomocnou síť - dostupnost pomoci je totiž pro překonání těžké události zásadní. Prostřednictvím speciálního vzdělávání odborníků se snaží zvyšovat počet lidí, kteří umí s tématem smrti pracovat a mohou nabídnout pomoc ve chvíli, kdy je nejpotřebnější. Díky nadaci bude toto vzdělávání finančně dobře dostupné.

Domácí hospice